CITeM

Srdcem? Rozumem? CITeM!

Text článku napsaného 25.11.2004 pro Věstník AMG

Srdcem? Rozumem? CITeM!

Počítače, internet a digitální kamery zaplavily svět a vtrhly i do muzeí. Jsou čím dále výkonnější, pohodlnější, atraktivnější, dostupnější. Není to vše jen mámení bludiček? Jak poznáme, která cesta je správná a která slepá? Co pohasne a co vydrží?

Muzea jsou ze své podstaty většinou konzervativní instituce, tíhnou k dodržování tradičních forem a metod práce ustanovených před mnoha desítkami let. Snahám o zavedení jednotných způsobů odolala některá muzea (naštěstí či naneštěstí?) za všech státních režimů a uchovala si svoje vlastní přístupy. O to méně jsou připravena na vpád moderních technologií.

Tvrdě vzdorovat je hloupé. Slepě věřit technikům a obchodníkům rovněž. Vyznat se v IT, HW, SW, PC, CD, DVD, ODBC, JPG, RTF, XML, DTD, GIS, PHP, HTML, BFLM PSVZ se zdá nad lidské síly. Nasměrovat na dlouhou dobu muzeum do slepé nebo úzké uličky? Těžké rozhodování. A stojí před ním v rozpacích každé muzeum. A peněz málo.

Jak totéž vidí profesionál informatik, obchodník? V muzeích je pole neorané, v různých evropských fondech čekají spousty peněz, stačí jen vymyslet šikovný projekt. Ostatně tak to vidíme třeba v knihovnách. Rozdíl je v tom, že pro knihovny existuje jasný knihovnický zákon, existují jasně definované standardy. V muzeích je to vše v mlhách, není se pořádně o co opřít. Kdo nechce nezodpovědně muzeím nanutit, co vlastně ani nepotřebují, ten se zalekne komplexní analýzy neprobádaných oblastí.

Pro obě strany, muzejníky i informatiky, uživatele i dodavatele, zde schází metodická pomoc, zprostředkovatel, tlumočník. A proto vzniká CITeM, metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví.

CITeM je zatím jen nová zkratka pro tým, jenž v Moravském zemském muzeu vytvořil před lety AISM, nyní Demus, CESik, ProMuS atd. Pod novým označením bychom se však měli oprostit od provozních starostí MZM a o to více zaměřit na oblasti, v nichž dosud kulháme (školení a propagace), a které jsou nové (digitální fotografie). Veškerou činnost bychom měli stavět na obecných muzeologických základech, ale nepropadnout teoretizování. Na právních předpisech, na standardech a normách, ale neutopit se v byrokracii. Na možnostech techniky, ale bez slepého opojení. Zkrátka CITeM.

Projekt CITeM jsme podali v březnu 2004, Ministerstvo kultury projekt schválilo a zřídilo CITeM úpravou statutu Moravského zemského muzea. Nyní je nás zhruba pět a půl, projekt počítá s dvojnásobkem lidí. MZM nám poskytne střechu a mzdy pro základní počet pracovníků, MK ČR nás podpoří přímými dotacemi, některé samostatné projekty může financovat AMG, ale hlavní část financí musíme získat z jiných zdrojů, např. národních programů výzkumu, nebo ze zdrojů EU. Značnou část týmu budou zřejmě tvořit externisté.

Kdo jsme kdo? Služebně nejstarší (krásných 18 let) je Ing. Radka Durmonová, vedla oddělení informatiky od jeho založení v roce 1986, nyní už se stáhla na půl úvazku a její doménou jsou právě projekty, granty a ostatní nepříjemná administrativa. RNDr. Jarmila Podolníková (6) je hlavní programátorka a současně vedoucí týmu, což ji od produktivní práce odvádí. Mgr. Zdeněk Lenhart (17) je oficiálně analytik, ale také píše návody, testuje nehotové programy a povzbuzuje externí spolupracovníky. Ing. Pavla Jankovičová (2) programuje a zaskakuje, kde je třeba. RNDr. Jan Procházka (1) převádí data jiných muzeí do Demusu. Zdeněk Mazal (2) studuje informatiku a jako externista nám dělá průzkum nových technologií, zejména s ohledem na internet, vytvořil CESik 1.2.1. a ProMuS. RNDr. Marie Kocinová (0) rozjíždí školení, multimediální prezentace apod. Kamil Jursa (3) je specialista na digitální fotografii, ale zůstává v MZM mimo CITeM.

Všichni jsme původem programátoři a jen jsme postupně nasáli muzejní problematiku. Potřebujeme náš tým rozšířit o muzeologa, o dalšího multimedialistu, potřebujeme posílit školitelskou skupinku o externisty pro vzdálenejší oblasti. Koho však postrádáme a potřebujeme nejvíce? Manažera do čela týmu. Osobnost s jasnou vizí, s rozhledem po muzeích i po informačních technologiích, schopného reprezentovat naše pracoviště (a vlastně české muzejnictví) i na mezinárodních fórech, jak odborných, tak „penězovodných“.

Co by mělo být hlavní náplní naší práce?

 • Příprava metodiky a její zpřístupnění formou příruček, prezentací, pomůcek.
 • Pravidelná školení (Demus, CESik, ProMuS, digitální fotografie), učebna v CITeM nebo u uživatele.
 • Popularizace (oborové semináře, konference, časopisy, internet).
 • Formáty pro ukládání, výměnu a prezentaci dat.
 • Analýza a testy prostředí pro tvorbu vzorových SW nástrojů (Demus apod.).
 • Tvorba vzorových nástrojů (Demus pro dokumentaci, aplikace pro konzervátory, ProMuS pro vystavení na www, portál na www, apod.).
 • Certifikace komerčních produktů z hlediska vhodnosti pro muzea, souladu s předpisy a standardy.
 • Obnovení mezinárodní spolupráce (CIDOC ICOM, CEICOM, obdoby CITeM v jiných státech…).
 • Úpravy systémů CES, CESik, Restitution Art a dalších podle požadavků MK ČR a AMG.
 • Vzorové digitalizační pracoviště, výhledově možná i mobilní.

CITeM by mělo soustředit své síly na problémy specifické pro správu sbírek v muzeích. CITeM by nemělo tříštit síly zasahováním do oblastí vyřešených obecnými předpisy, do oblastí, v nichž jsou na trhu vyhovující obecná řešení. CITeM by se tedy nemělo věnovat využití IT pro obecnou agendu instituce, účetnictví, bezpečnostní systémy, depozitární režimy, knihovny, publikační činnost, apod.

Už v projektu jsme upozornili na mnohá rizika naší práce.

 • Obecně zakořeněný odpor k jakékoliv centrální instituci. Prevencí může být vstřícné chování, otevřenost a přiměřené vysvětlování a zdůvodňování přijatých zásad a řešení.
 • Pomalý postup, přehnaná očekávání. Hlavní příčinou pro to může být kvalitativně i kvantitativně slabé personální obsazení rozhodujících funkcí v CITeM, dané zejména velmi omezeným výběrem kandidátů ochotných akceptovat mzdové podmínky výrazně horší, než je v oblasti IT běžné. Prevencí je vytvoření přiměřených mzdových podmínek a otevřenost a jasné definování úkolů a cílů, dobře stanovený harmonogram prací.
 • Přezíravý postoj nejvýznamnějších institucí v oboru, zejména Národního muzea a Národní galerie. Jejich nepopíratelná výlučnost vede k hledání a používání přiměřeně výlučných prostředků, což nemusí být pro ostatní menší instituce vhodný příklad k následování. Prevencí je co možná nejužší spolupráce s těmito institucemi, využití jejich zkušeností.
 • Výpadky ve financování činnosti CITeM mohou způsobit nejen omezení služeb, jako je zejména externí školení a případně chod serveru s portálem, ale při významnější krizi i zaostávání ve vybavení a odchod kvalifikovaných pracovníků. Prevencí je odpovídající zařazení CITeM v žebříčku priorit MK ČR a samozřejmě dostatečně aktivní činnost manažera CITeM.

V poslední době jsme vložili dost úsilí do sepisování projektů a jiného úřadování. Rozum nám říká, že je to nezbytné. Ale srdce nás táhne k tomu, dělat to, co v projektu plánujeme. Srdcem, rozumem i citem.


 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).
Ataşehir escort eskisehir escort Kadıköy Escort Ataşehir Escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Kartal Escort Üsküdar Escort Ataşehir Escort Kurtköy Escort İstanbul Escort Kurtköy Escort Ataşehir escort Pendik escort Kartal Escort Kartal Escort Bostancı Escort Kadıköy Escort Ataşehir Escort Kurtköy Escort Bostancı Escort Pendik Escort Maltepe escort Kozyatağı Escort türk porno Ataşehir Escort instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower instagram takipçi kasma instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi instagram giriş instagram takipçi satın al instagram free followers instagram free follower cheat follower for instagram free instagram followers free followers for instagram Zonguldak Escort Samsun Escort Bayan Samsun Escort Escort Mersin Malatya Escort Kayseri Escort Kayseri Escort Bayan Gaziantep Escort Gaziantep Escort Bayan Escort Gaziantep Eskisehir Escort Eskişehir Escort Bayan Bursa Escort Bursa Escort Bayan Bursa Escort Beylikdüzü Escort Beylikdüzü Escort Escort Beylikdüzü Beylikdüzü Escort Antalya Escort Bayan Antalya Escort Alanya Escort Escort Alanya Adana Escort Escort Malatya Alanya Escort Konya Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Hatay Escort Gaziantep Escort Adana Escort Lefkoşe escort Lefkoşe escort Bursa Escort istanbul escort Cami Halı Cami Halı Cami Halı adıyaman çiğköfte bayiliği promosyon saat