CITeM

CES on-line: Analýza výchozího stavu

Správa sbírek muzejní povahy ve vlastnictví státu je dána platnou legislativou. Za sbírky muzejní povahy ve smyslu zákona se ovšem považují jen ty, které jsou zapsány v CES na MK ČR. Povinně zde musí být zapsány všechny sbírky ve vlastnictví státu, krajů a obcí a nepovinně sbírky ve vlastnictví jiných právnických i fyzických osob.

CES je veřejnosti přístupným informačním systémem a přispívá tak ke zvyšování informovanosti o muzejních sbírkách i o muzeích samotných. Vytvořil tak základní podmínky pro ochranu sbírek po vstupu ČR do Evropských společenství, protože definoval část kulturního pokladu (vedle národních kulturních památek, kulturních památek a archiválií), na niž se vztahuje výjimka z volného pohybu zboží v EU.

Aplikace CES obsahuje:

a) administrativní část – zde se zapisují sbírky, promítají se změny evidenčních čísel sbírek, zpracovávají se povolení k vývozu a zaznamenávají vývozy sbírkových předmětů do zahraničí.

b) část určenou veřejnosti – obsahuje základní informace o sbírkách a písemné charakteristiky podsbírek s možností přidat několik fotografií (což však využívá dosud jen malé procento správců). Veřejná část CES je přístupná přes webové stránky MK ČR, sekce Rejstříky a evidence a dále Centrální evidence sbírek, nebo přímo http://ces.mkcr.cz.

Zákon o sbírkách vedle centrální evidence zavádí také povinnost žádat o aktualizaci stavu sbírky, pokud dojde ke změnám údajů, které byly použity při zápisu sbírky do CES. V současné době CES již obsahuje značné množství údajů (388 sbírek tvořených 2619 podsbírkami, polovina září 2014). Zapisování a aktualizace údajů však probíhá poměrně komplikovaným procesem, z části oběhem dokumentů v listinné podobě, z nichž jsou pak údaje prostřednictvím pomocné aplikace CESIK přenášeny dávkově do CES. Modifikace dat neprobíhají on-line přímou editací.

Elektronický systém CES slouží také pro administraci vývozů sbírkových předmětů do zahraničí a umožňuje evidovat i záznamy hlášení krádeží. I v těchto případech je postup založen na výhradně listinném základě.

CES je v současnosti jedinou databází popisující prakticky všechny sbírky muzejní povahy v ČR. Ve své současné podobě svou těžkopádnou komunikací přináší velké obtíže nejen všem muzeím a galeriím, ale i příslušnému pracovišti na MK ČR, kde navíc mají povinnost archivovat velké množství povinných příloh (kopií evidenčních záznamů). CES není interoperabilní s žádnými jinými systémy, nepočítáme-li komunikaci s pomocnou aplikací CESIK.

Na úrovni EU je evropskými organizacemi a institucemi, které jsou nositeli a správci obsahového materiálu budována Evropská digitální knihovna s cílem využívání multimediálních zdrojů a zvýšení dostupnosti v oblastech využívání informačních zdrojů bohatého kulturního dědictví Evropy.

Europeana je založena na tzv. full-textovém vyhledávání a funguje jako multimediální internetový portál, který je založen na jedinečném technickém a obsahovém řešení. Primárně se orientuje na kontextuální informace o předmětu, včetně jeho vizuální podoby a zároveň umožňuje prostřednictvím jednoduchého přístupu i k detailnímu obsahu (text, obrázek, video, audiovizuální záznam). Systém Europeany respektuje plnou kontrolu vlastníků a správců dat nad výběrem předmětů, které jsou digitalizovány a zpřístupněny.

Vzhledem k uvedeným technickým a obsahovým kvalitám Europeana definuje následující požadavky, které jsou v kompetenci národních institucí:

– Zabezpečení dlouhodobé ochrany digitálních hodnot

– Poskytnutí agregovaných informačních služeb odborné a široké veřejnosti

– Umožnit kvalitní a lákavou prezentaci informací, která přitáhne zájem veřejnosti

– Vytvoření konceptu, který je možné soustavně rozvíjet jak kvalitativně tak i funkčně

Z jednoduché analýzy vyplývá, že stávající informační systém MKČR jak po stránce technické tak i obsahové v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění elektronických dokumentů ve vlastnictví nebo správě muzeí a galerií ČR výše uvedená kritéria nesplňuje. Odpovědí na nové požadavky má být projekt CES on-line.

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).
Ataşehir escort eskisehir escort Kadıköy Escort Ataşehir Escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Kartal Escort Üsküdar Escort Ataşehir Escort Kurtköy Escort İstanbul Escort Kurtköy Escort Ataşehir escort Pendik escort Kartal Escort Kartal Escort Bostancı Escort Kadıköy Escort Ataşehir Escort Kurtköy Escort Bostancı Escort Pendik Escort Maltepe escort Kozyatağı Escort türk porno Ataşehir Escort instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower instagram takipçi kasma instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi instagram giriş instagram takipçi satın al instagram free followers instagram free follower cheat follower for instagram free instagram followers free followers for instagram Zonguldak Escort Samsun Escort Bayan Samsun Escort Escort Mersin Malatya Escort Kayseri Escort Kayseri Escort Bayan Gaziantep Escort Gaziantep Escort Bayan Escort Gaziantep Eskisehir Escort Eskişehir Escort Bayan Bursa Escort Bursa Escort Bayan Bursa Escort Beylikdüzü Escort Beylikdüzü Escort Escort Beylikdüzü Beylikdüzü Escort Antalya Escort Bayan Antalya Escort Alanya Escort Escort Alanya Adana Escort Escort Malatya Alanya Escort Konya Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Hatay Escort Gaziantep Escort Adana Escort Lefkoşe escort Lefkoşe escort Bursa Escort istanbul escort Cami Halı Cami Halı Cami Halı adıyaman çiğköfte bayiliği promosyon saat