CITeM

CES on-line: Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory

Strategie realizace Smart Administration 2007-2015, schválena usnesením vlády ČR č. 757/2007, je základním strategickým dokumentem, který určuje důležitost předkládaného projektu z hlediska naplňování podmínek IOP. Jedním z cílů strategie SA je také prosazování zlepšení e-Governmentu a bezpečný a jednoduchý přístup k veřejným službám prostřednictvím sítě internetu.

Strategickou otázkou v moderních institucích je jednoznačně kvalita řízení a úroveň informačního systému. Integrovaný informační systém, jehož jednotlivé části (moduly) důsledně vzájemně spolupracují, je v dnešní době běžným standardem. Takový systém snižuje náklady na pořizování vstupních údajů (odstraňuje duplicitu v pořizování dat), umožňuje jejich vkládání v místě vzniku a to v reálném čase s možností okamžitého využití jinými oprávněnými uživateli.
Toto by měl zajišťovat projekt CES on-line.

Nový systém bude také lépe odpovídat požadavkům a normám EU o ochraně evropského kulturního dědictví, databázové struktuře stanovené mezinárodním sdružením muzeí ICOM (zejména normě ISO 21127:2006 známé jako CIDOC CRM) a mezinárodním úmluvám UNIDROIT – o ukradených nebo nezákonně vyvezených kulturních statcích.

Projekt se řadí mezi skupiny projektů podporované v rámci oblasti intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě:

- služby elektronické veřejné správy (eGovernment) poskytované prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií (ICT) na národní úrovni s provázaností na úroveň mezinárodní, regionální i místní

- digitalizace vybraných datových zdrojů, jejich zpřístupňování (vč. Ochrany a zpřístupnění publikovaných digitálních dokumentů), dlouhodobého ukládání včetně podpory vybavení Národní digitální knihovny, Národního datového úložiště a regionálních datových úložišť propojených

Projekt je systémového charakteru a svým zaměřením pokrývá celou ČR, resp. cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a Konvergence.

 
kartal escort ankara escort ankara escort ankara escort beylikdüzü escort ankara escort ankara escort şişli escort escort kurtköy escort silivri escort beşiktaş escort şirinevler escort kurtköy escort ankara escort istanbul travesti ankara escort bayan halkalı escort bakırköy escort bodrum escort ataköy escort escort
seo teknikleri wordpress ücretsiz tema istanbul sexs shop hacklink e sigara sexs shop