Digitální katalog fotografií z pozůstalosti Karla AbsolonaTato prezentace vznikla jako součást výstupu projektu VaVaI MK ČR
„Evidence, digitalizace, odborné zpracování a prezentace souboru fotografických pozitivů a skleněných negativů z pozůstalosti prof. Karla Absolona
uložených ve sbírkách MZM v Brně DE07P04OMG021“
.

Data byla ve spolupráci s oddělením CITeM distribuována z aplikace Demus pomocí přizpůsobeného převaděče a byla doplněna o fotografie.
Databáze bude průběžně doplňována a upravována.
Copyright.
Vstupte prosím

Vstup pro administrátora
O aplikaci