Elektronický katalogTato prezentace je výstupem účelového grantu MK ČR (s názvem
Elektronický katalog jako způsob odborného zpracování a prezentace starých archeologických nálezů z období středověku a raného novověku ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně).

Vznikla ve spolupráci s oddělením CITeM jako pilotní projekt. Data byla distribuována z aplikace Demus pomocí přizpůsobeného převaděče a byla doplněna o fotografie.
Data budou průběžně doplňována a upravována.
Vstupte prosím

Vstup pro administrátora
O aplikaci