CES on-line: Zahájení projektu

Pracovníci CITeM zpracovali a předložili projekt zásadní modernizace systému CES (Centrální evidence sbírek), který mají ve své správě. Projekt byl zařazen do integrovaného operačního programu (IOP) v rámci výzvy Projekty eGovermentu (17). Dobrá zpráva pro všechny uživatele CES je, že předložený projekt získal potřebné bodové ohodnocení a byl schválen.
Pracovní název projektu je CES on-line, bližší informace o stavu realizace jsou soustředěny ve stejnojmenném oddíle (menu Projekty).

Digitalizace… a co dál?

Opakovaně se na nás obracejí pracovníci muzeí s dotazem: “Zdigitalizovali jsme, co jsme považovali za důležité, a co teď s tím?” Dotaz je to zajisté oprávněný, vždyť máme sloužit jako metodické a poradenské pracoviště.
Proto nás zajímaly zkušenosti jiných paměťových institucí v této oblasti.
Ve čtvrtek 4. září se na našem pracovišti uskutečnila schůzka s Mgr. Pavlou Švástovou, vedoucí Oddělení digitalizace Moravské zemské knihovny. Paní Švástová se s námi ochotně podělila o své zkušenosti s digitalizací a zpřístupňováním digitalizovaných materiálů. Víme, že situace v knihovnách je poněkud odlišná od muzejního prostředí a že digitalizace tam postupuje daleko rychleji. Knihovny mají navíc tu výhodu, že knihu jednou zdigitalizovanou v jedné knihovně nemusí digitalizovat jiná. Paní Švástová nám potvrdila, že existuje centrální registr zdigitalizovaných děl a funguje propojení a vzájemná výměna dat. Muzea mají v tomto směru velkou nevýhodu v tom, že co sbírkový předmět, to zpravidla originál, takže digitalizovat je potřeba všechno.
Více…

Muzea a digitalizace VII

Vážení muzejní přátelé,
srdečně vás zveme na další ročník semináře Muzea a digitalizace.

Děkujeme za vaše dosavadní podněty, chtěli bychom jim vyjít vstříc a navázat na dosud vděčně přijímaný styl praktické tvůrčí dílny. Novinkou bude téma – letos se zaměříme na dokumetování muzejní akce. Pod vedením zkušeného profesionálnáho fotografa si vyzkoušíme pořizování dokumetárních záběrů a následnou práci s hotovými snímky (od výběru a hodnocení obrázků, přes jejich úpravu v počítači až po publikování finálních výsledků ve webové galerii).

Program bude dvoudenní, abychom nemuseli začínat v nekřesťanskou ranní hodinu a končit pozdě večer, anebo abyste nám neutíkali předčasně z důvodu neexistence rozumného dopravního spojení zpátky domů.

Seminář se uskuteční ve dnech 11. až 12. září 2014.

Více…

Počítačová podpora v archeologii 2014

Ve dnech 28. 5. – 30. 5. 2014 pořádá Archeologický ústav AV ČR Praha ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Národního památkového ústavu Praha a Katedrou archeologie Západočeské univerzity v Plzni již 13. ročník konference Počítačová podpora v archeologii. Setkání se uskuteční v nádherné přírodě Českomoravské vysočiny, v Hotelu Svratka (Hotel Svratka).

Na konferenci zazní příspěvky tykající se již tradičních témat jako jsou například dálkový průzkum Země, geografické pojetí prostoru, využití GIS, zobrazovací metody, databázové systémy, aplikace statistických metod a další. Obohacením programu budou také prezentace formou posterů.

Více naleznete na Počítačová podpora v archeologii 2014.

Další změna v CITeM

V pátek 28. února ukončila své patnáctileté působení v Moravském zemském muzeu RNDr. Jarmila Podolníková.

Její počátky v oddělení informatiky komentoval Zdeněk Lenhart historkami jako: “Pořádali jsme školení, já se ztrapňoval u tabule a vysvětloval, co se objeví, když zmáčkneme to či ono tlačítko, ona seděla u notebooku, z něhož se na tabuli promítalo, a mačkala ona tlačítka. Najednou žádná odezva. Chtěl jsem, aby do políčka zapsala hvězdičku, a jak je známo, na každém notebooku je hvězdička někde jinde, ale v zásadě nikdy tam, kde ji hledáte. A Jarka hledala hvězdičku… Chvíli jsem ji napínal a posluchače utěšoval, že jinak je docela šikovná… Nedokázala se na mě zlobit, vždy se jen smála,” anebo: “Když přišla, tak poslouchala, koukala a nic neříkala, mysleli jsme si, že jí to jako nedochází – a ona se pak znenadání zeptala na něco, co nás v té souvislosti vůbec nenapadlo, ale najednou nám bylo jasné, že to je přesně ono řešení, které jsme hledali.”

A tím bychom asi Jarku mohli charakterizovat. Vždy byla o krok (někdy i mílový) před námi, vždy zvažovala, kudy dál a jak se ta či ona aktivita promítne do celkové koncepce. Prostě byl to v našem týmu člověk, který měl vizi a dokázal ostatní motivovat, aby mu pomohli tuto vizi naplňovat.

Více…


22.9. - 23.9.
Školení Demus01 v Blovicích u Plzně
7.10. 9:00 do 17:00
IX. ročník konference CNZ "Ukládání elektronických dokumentů - praxe versus teorie"
26.11. - 27.11.
Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě