Demus01 Archeologie

17.2.2006 jsme úspěšně završili vývoj archeologického modulu Demus, můžete posílat objednávky.

Základní parametry:

  • Demus navazuje na SAS, přebírá z něj data a některé slovníky.
  • Demus respektuje nejen klasický muzejní přístup, ale i principy kontextuální archeologie.
  • Demus řeší výstavy, reversy, inventarizace i konzervaci a restaurování.
  • Práci lze zjednodušit až na prostý zápis minima požadovaného zákonem, nebo naopak rozvinout do hloubky a do sířky.
  • Obrazová i jiná dokumentace v neomezeném počtu, nejen k předmětům, ale i k nemovitým objektům, k výzkumům, k literatuře.
  • Přepočty zeměpisných, rovinných a mapových souřadnic mezi všemi systémy používanými v ČR.
  • Celkem 188 různých tiskových sestav.
  • Další podrobnosti v nápovědě.

Zcela zásadní zásluhu na vzniku tohoto díla má Mgr. Pavlína Kalábková-Prochazková z VMO Olomouc. Ona dala dohromady tým asi 15 archeologů a s jejich pomocí slovníky pro všechny archeologické obory, ona nás neúnavně usměrňovala, odpovídala na dotazy a rozhodovala odborné problémy.

Díky, za CITeM
Ing. Pavla Jankovičová a Mgr. Zdeněk Lenhart