Pamiatkový úrad SR, SAS a Demus

PÚ SR uspořádal 30. 3. pracovní setkání, či spíše seminář, jehož hlavním cílem bylo představit slovenským archeologům i státním úředníkům český Státní archeologický seznam (SAS) a navazující systémy (mj. Demus) jako zajímavý zdroj inspirace. Prezentace archeologického Demusu je zde.