Archivace elektronické pošty

Počet poslaných e-mailů je už dnes násobně vyšší než množství klasických dopisů a pohlednic putujících po síti České pošty. Korespondence slavných osobností, odeslaná před mnoha desítkami let, je stále k dispozici v archivech. Málokdo z nás je ale schopen dohledat e-mail přijatý nebo odeslaný byť i jen před několika málo roky.
Pro archivaci webového obsahu existují specializované nástroje, které pro archivaci e-mailové korespondence teprve s odstupem vznikají. Jedním z nich je Email Preservation Parser. Program běžící v prostředí SmallTalk Squeak je přenositelný na různé platformy (Windows, Mac OS, Linux) a umožňuje archivaci celé struktury e-mailové poštovní schránky (mailboxu) do podoby jediného komplexního XML dokumentu.