Případ královny Nefertiti

Chris Rusbridge přetiskl na svém blogu prosbu berlínského kolegy Philippa Westebbeho – restaurátora koordinujícího projekt zaměřený na průzkum a konzervaci busty egyptské královny Nefertiti z období Nové říše. V souvislosti s diskusemi na téma autenticity busty (spekuluje se, že jde o kopii z roku 1912), vyvstala potřeba znovu prozkoumat její dokumentaci, kterou provedli roku 1992 v berlínské nemocnici Charité pomocí počítačové tomografie (CT).

Westebbe mimo jiné píše:

CT záběry byly tehdy uloženy na magnetooptický disk LM 1200-002. Data jsou ale bohužel nečitelná, protože nemocnice Charité už nedisponuje příslušným tomografickým zařízením. Jediné co mám ve své laboratoři je onen magnetooptický disk a čtecí mechanika. Nyní hledám někoho, kdo má počítač pomocí něhož bych mohl onen starý disk přečíst a zkopírovat jej do některého z moderních obrazových formátů.

Osobně znám případ, kdy se jeden z kolegů muzejníků dožadoval instalace T602 na svůj zbrusu nový počítač s Windows XP. Důvodem byla jeho bohatá „sbírka“ textů vytvořených v tomto archaickém textovém editoru. Tento problém lze naštěstí řešit např. pomocí konvertoru, ale jak vidno na příkladu z Berlína, ne vždy se lze spolehnout na to, že pro nás někdo příslušný konvertor napíše, zpřístupní a bude jej udržovat na věky věkův.

Pro příště tedy mysleme na včasnou migraci, která uchrání naše cenná data od uvíznutí v pasti obsoletních formátů a médií. A hned teď si alespoň převeďme ty prastaré šestsetdvojkové texty !