Prezentujte svou sbírku v CES slovem i obrazem na internetu

Od 1. prosince 2006 byla do provozu uvedena inovovaná internetová veřejná verze Centrální evidence sbírek (CES). Pro vás, správce sbírek, se otevřela nová možnost virtuální prezentace sbírek a jejich odborné správy.
Doplňování charakteristiky jednotlivých podsbírek je možné o:

  1. cca 5 -15 obrázků charakteristických sbírkových předmětů (formát JPG, rozměr delší strany 600 pixelů, rozlišení 96 DPI),
  2. evidenční záznam alespoň jednoho ze zobrazených sbírkových předmětů (formát JPG, rozměr delší strany 800 pixelů, rozlišení 96 DPI),
  3. charakteristický obrázek expozice, kde jsou vystaveny sbírkové předměty dané podsbírky (požadavky viz bod 1),
  4. charakteristický obrázek depozitáře (anonymní), kde je podsbírka uložena (požadavky viz bod 1),
  5. charakteristický obrázek konzervátorské, preparátorské nebo restaurátorské dílny, kde jsou sbírkové předměty ošetřovány (požadavky viz bod 1),
  6. obrázek titulní stránky publikace (videokazety, CD, DVD…), věnované dané podsbírce,
  7. výstižný slovní popis k obrázkům (v rozsahu cca 20 – 200 znaků),
  8. výstižné slovní doplnění stávající charakteristiky sbírky nebo jednotlivých podsbírek s důrazem na klíčová slova, s jejichž pomocí se návštěvník o vaší sbírce dozví to podstatné,
  9. odkaz na webové stránky správce sbírky.

POZOR! Při výběru materiálu určeného k doplnění CES zodpovídají správci sbírek za to, že zveřejněné informace nejsou v rozporu s právem autorským či se zákonem na ochranu osobních údajů.

Materiály lze přikládat k žádostem o aktualizaci CES nebo je zasílat na e-mailovou adresu ces@mkcr.cz

Podívejte se jak vypadají některé vizualizované sbírky v CES.

Veřejná verze CES nabízí prostor pro prezentaci vaši sbírky, a to ve společnosti všech významných sbírek uchovávaných v České republice. Je to sice velká konkurence, ale také výzva se v ní uplatnit. Je na Vás, zda a jak ji využijete. Podaří-li se to Vám i Vašim kolegům z ostatních muzeí a galerií, stane se veřejná verze CES postupně ojedinělou virtuální expozicí českého muzejnictví. Pro některé soukromé vlastníky, jejichž sbírky nejsou pravidelně přístupné veřejnosti, je to jistě zvlášť zajímavá příležitost, jak sbírku představit veřejnosti.