Národní úložiště šedé literatury

Za poněkud tajemným názvem „šedá literatura“ se skrývají texty, které nebyly publikovány profesionálním vydavatelstvím. Kromě vysokoškolských kvalifikačních prací, studijních a firemních materiálů sem také patří řada textů běžně vytvářených (nebo naopak využívaných) při dokumentační a výzkumné činnosti muzeí.
Národní úložiště šedé literatury si klade za cíl uchovávat takovéto typy publikací a maximálně zjednodušit přístup k nim. I muzea mají možnost se přihlásit ke spolupráci a zveřejnit touto cestou dokumenty, které by jinak jen obtížně hledaly cestu ke svým čtenářům.