Demus10 – beta verze modulů Kat a Evi

Z různých stran se nám donesly zvěsti o tom, že prý Demus končí. Není to pravda.

Uživatelé Demusu se nemusí bát. Pracujeme na převodu Demus01 do MS Access 2010. Je to sice zásadní ústup z našich představ o novém I3S, ale umožní to s Demusem se všemi jeho dosavadními funkcemi pracovat ve Windows 7 a snad i následujících. V současné době jsou převedeny moduly Katalog a Evidence a v beta verzi jsou schopny plného testování.

Hledáme proto muzea, ochotná nám i sobě pomoci tím, že zkušebně přejdou na nový Demus. To vyžaduje mít Windows XP nebo vyšší, MS Access 2010, data v Demus01 Katalog a/nebo Evidence a zejména ochotu a schopnost konstruktivně spolupracovat na odchytávání případných nedostatků. Při pravidelném zálohování je dobře možné testování na ostrých datech. Data by neměla být nijak ohrožena, mají naprosto stejnou strukturu jako dosud, a tak je vždy možný i návrat do současného prostředí Demus01 v Access 97. Přirozeně budeme k těmto „pokusným králíkům“ maximálně vstřícní. Několika vytipovaným kandidátům již píšeme přímo, ale uvítáme, když se nám přihlásí i další zájemci.

Současný Demus01 již dlouho naráží na limity prostředí MS Access 97, které pro svou práci vyžaduje. Protože se nepodařilo uskutečnit velký krok vpřed v podobě projektu I3S, navrhli jsme několik náhradních variant. OMG MK ČR z nich po letní průzkumné akci vybral a doporučil druhou nejlevnější (ta úplně nejlevnější byla varianta nulová). Naším hlavním úkolem nyní je prostý převod Demus01 do prostředí MS Access 2010, bez jakýchkoliv změn funkce. Vzhledem k nízké míře kompatibility navazujících verzí produktů Microsoft a značné komplikovanosti Demusu je to dosti frustrující programátorská práce. Také proto, že výsledkem nebude nic nového, protože další vylepšování Demusu by si vyžádalo mnohem více práce a času. Převedený Demus však pojede v současných Windows 7 a pravděpodobně i v několika následujících verzích a pomůže tak přežít dobu, než se na trhu objeví nějaká obdoba plánovaného I3S.

Rozhodnutí o převodu padlo v září 2011. Nyní již jsou první moduly Katalog a Evidence v docela funkčním stavu, probíhá testování a řešení záludných chyb vyskytujících se jen někdy, někde, někomu… Pro představu: Windows 7 existují ve dvou zásadně odlišných verzích (32 a 64 bit), Demus má 5 skupin uživatelů s různými právy, v každém z celkem 11 modulů Demusu je v průměru 80 tabulek se složitými vzájemnými relacemi, 120 formulářů, 120 tiskových sestav, 12.000 řádků kódu, atd. To vše je potřeba prozkoušet ve všech vzájemných kombinacích a postupech, na samostatném počítači i v síti, na bizarních podobách dat. To se snažíme dělat my v CITeM. Co však sami nedokážeme, to je skutečná práce se skutečnými daty ve skutečném prostředí.