CES on-line: Popis aktivit – provozní fáze

Provozní fáze je charakteristická svým financováním, kdy jsou k dispozici pouze prostředky z rozpočtu příjemce Moravské zemské muzeum (MZM). Projektový tým se zmenší a personálně bude zajištěn stálými zaměstnanci MZM.

Během provozní fáze projektu budou probíhat tyto aktivity:

– Provozování a údržba systému, aktualizace dat

– Zálohování dat

– Podpora uživatelů

– Administrace projektu v době udržitelnosti – monitoring projektu a reporting v souladu s požadavky poskytovatele finanční podpory