CES on-line: Popis aktivit – realizační fáze

Schválením finanční podpory skončila přípravná fáze a byla zahájena samotná realizace projektu.

Realizační fáze je charakteristická intenzivní činností z důvodu omezené doby pro realizaci výstupů. K dispozici ale bude již plně obsazený projektový tým. Důležitá bude pečlivá příprava a realizace veřejných zakázek pro výběr kvalitních dodavatelů.

Realizační fáze je rozdělena na dvě etapy podle kalendářních roků.

V rámci realizační fáze budou probíhat následující aktivity projektu:

– Řízení a administrace projektu

– Realizace výběrových řízení projektu

– Programování softwarového řešení

– Dodávky HW vybavení

– Testovací provoz

– Spuštění ostrého provozu

Informace o průběhu realizace budou postupně doplňovány na webové stránky projektu.