Muzejní autority – pracovní seminář v Litomyšli

Ve dnech 4. a 5. listopadu 2014 se uskutečnil další ročník pravidelného semináře „Harmonizace rozvoje Registru sbírek výtvarného umění a Muzejních autorit”.
Seminář je pracovní a koordinační a koná se každoročně v Litomyšli v prostorách Evropského školícího centra. Pracovníci CITeM se zde opět setkali se zástupci Rady galerií ČR a s editory muzejních autorit, aby společně prodiskutovali praktické otázky ukládání a editace záznamů v muzejních autoritách a v katalogu citací. Diskutovány byly i další aspekty stavu těchto systémů, jejich vazby a další rozvoj. Seminář tentokrát moderovala supervizorka za Radu galerií Vlaďka Mazačová. Řada dotazů a připomínek byla řešena na místě, některé podněty si pracovníci CITeM odvezli k dořešení do Brna.