Elektronizace sbírkových fondů paměťových institucí

10. září 2019 jsme se zúčastnili semináře pořádaného Zlínským krajem ve Zlíně.
Jeho význam pro vedení kraje podtrhla skutečnost, že nás přivítal sám hejtman Zlínského kraje, pan Jiří Čunek. Promluvil nejen o důležitosti a nezastupitelném poslání kultury ve společnosti, ale také o úrovni vzdělávání a školství v ČR a podpoře nových technologií.

Paní Blanka Rašticová zhodnotila projekty uskutečněné Zlínským krajem v oblasti digitalizace a zveřejňování kulturních fondů, zvláště pak vyzdvihla význam digitálního repozitáře o objemu 14 TB dat, kam je ukládán zejména zdigitalizovaný kartografický materiál, listiny, dokumenty a plakáty, fotografické a skleněné negativy, staré tisky, monografie, periodika a filmy. Repozitář pak je propojen na eBadatelnu, která je umístěna na vlastním regionálním portálu a komunikuje s eSbirkami a Europeanou. Veškerý software je založen na Open Source technologiích a licence jsou zdarma. Portál nabízí možnost publikování článků, vytváření virtuálních výstav atd. Přihlásit se lze prostřednictvím služby mojeID na adrese https://ebadatelna.zkraj.cz.

Další přednášející, pan Vítězslav Mach, představil nový evidenční software Zlínského kraje EESP (Elektronickou evidenci sbírkových předmětů). Vyzdvihl zvláště, že systém spolupracuje s CES, BioLib eBadatelnou a eSbirkami, disponuje centrální správou uživatelů, umožňuje i mobilní aplikace, podporuje práci off-line a po opětovném připojení k síti synchronizuje data a pracuje s paginačními záznamy, tj. umožňuje předvyplnění některých polí. Databáze je typu MS SQL zálohovaná ve dvou lokalitách a umožňuje jak výměnu dat mezi vlastními systémy, tak exporty do CSV.

Pan Peter Bednár v příspěvku Elektronické databázy a správa zbierok archeologických nálezov v Archeologickom ústave SAV informoval o národním slovenském geoportálu. Nezbylo než konstatovat, že vzhledem k masivnímu využití evropských dotačních programů na digitalizaci mají naši přátelé ze Slovenska obrovský náskok.

Po obědě pokračovala paní Marie Vítová Dušková z Ministerstva vnitra přednáškou Open data v kultuře a veřejné správě. Kategorizovala různé formáty digitálních dat podle jejich „otevřenosti“, tzn. podle stupně možnosti automatického zobrazování v jiných systémech a pozvala přítomné, aby přihlásili své systémy, které poskytují data, do veřejného portálu MV https:/data.gov.cz. Protože, jak citovala slova dřívějšího amerického prezidenta Baracka Obamy, „data získaná za veřejné peníze musí být k dispozici veřejnosti.“

Posledním příspěvkem Digitalizace movitého kulturního dědictví pohledem Rady galerií ČR uzavřel seminář předseda RG ČR pan Jiří Jůza. Kladně hodnotil přínos Registru sbírek výtvarného umění a Muzejních autorit pro práci kurátorů v galeriích a vyslovil podporu jejich dalšímu rozvoji.

Přes vysokou erudovanost a zaujetí všech lektorů seminář mírně zklamal naše očekávání, protože oba přednášející z Ministerstva kultury ČR se omluvili a jejich prezentace, zejména pak představení postupu prací na systému ELVIS, nám chyběly.