INDIHU

V roce 2020 jsme navázali spolupráci s brněnskou softwarovou firmou inQool a.s.  Zejména nás zaujal nástroj INDIHU na tvorbu virtálních výstav, který tato firma vyvinula. Je jednoduchý, umožňuje vcelku snadno vytvářet nejrůznější virtuální výstavy, prezentace a přednášky, a to bez hlubších znalostí webdesignu. Toto lze zejména v dnešní covidové situaci, kdy se ukazuje zvýšený zájem o online prezentace, vhodně a rychle využít k prezentaci sbírek, sbírkových předmětů či prezentaci pro potřeby online seminářů a online konferencí.

V současné době máme již tento nástroj plně k dispozici na našem muzejním serveru, a to na adrese

http://www.citem.cz/indihu/sign-in

Máme také již jednu hotovou prezentaci

http://www.citem.cz/indihu/view/CasRytiruDalekychMori/start

I další naši muzejní kolegové již projevili o tento nástroj zájem a také již proběhla 13. ledna 2021 první pracovní schůzka s kolegyněmi z Dětského muzea a Oddělení komunikace a marketingu. Cílem setkání bylo seznámit se s možnostmi tohoto nástroje. Diskuze pak byla zaměřena na konkrétní požadavky a potřeby kolegyň Dětského muzea.

Pro další zájemce bude podobné setkání naplánováno dle zájmu v příštích týdnech.