Školení CES on-line, podzimní termíny 2022

CITeM ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR zahajuje další sérii školení uživatelů systému CES on-line. Stávající plán počítá s normální situací, do Vánoc by se mělo k dispozici šest termínů pro muzea plus čtyři termíny vyhrazené pro NPÚ. Školení by měla probíhat obvyklým způsobem v učebnách. Pokud by byly opět vyhlášeny restrikce shromažďování či nastaly jiné nepředvídané komplikace, byl by rozvrh termínů opět upraven. Počítáme i s možností opětovného přechodu na distanční formu školení (internet a platforma Zoom). Informace o změnách by se pak opět objevily na tomto místě.

Školení se nyní standardně konají buďto v Praze na Ministerstvu kultury ČR (Milady Horákové 139) nebo v Brně v učebně CITeM (Kapucínské náměstí 2/4). Po dohodě a při dostatečném počtu zájemců je možné uspořádat školení i v jiném městě. Kapacita počítačové učebny na MKČR je omezena na 12 osob. Kapacita sálu v Brně je 30 účastníků.

Na školení je možno se přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře na adrese:

http://cesonline.citem.cz/cesonline/prihlaseni2022pod.php

Na všech školeních ať již v Praze, nebo v Brně jsou přítomni rovněž pracovníci Ministerstva kultury, s nimiž je mj. možno konzultovat konkrétní specifické problémy.

Pro účast na školení nejsou potřeba žádné předběžné znalosti (CES, CESik). Nicméně i pro praxi je užitečné stáhnout si uživatelský manuál (soubor PDF). Je k dispozici pod odkazem, resp. na stránkách tohoto webu v sekci Ke stažení, kde je možné najít i další technické materiály.

Školení v Praze probíhá v počítačové učebně MK a není tudíž potřeba brát si s sebou svůj počítač, v Brně je možno notebook si pro školení vypůjčit, ovšem jen při menším počtu přihlášených.