Wiki CITeM

Wiki je obecné označení pro www stránky, postavené na tom, že jejich obsah postupně tvoří sami jejich uživatelé ve vzájemné spolupráci. Typickým příkladem je Wikipedie.

 

Wiki CITeM je určeno pro kolaborativní tvorbu a využívání metodických materiálů pro pracovníky muzeí a galerií. Jako první zde jsou:

 

Wiki CITeM bylo založeno 13.6.2008 jako prázdný pracovní prostor. Doufáme, že se idea wiki ujme a šíře i kvalita obsahu se budou rychle zvyšovat.

Wiki CITeM běží na volně dostupném software MediaWiki. Čeština se zde dosud s angličtinou vesele střídá. Pro neregistrované návštěvníky je prostředí anglické, po zaregistrování (Log in vpravo nahoře) si můžete nastavit češtinu, nebo i jiný jazyk. V češtině bude postupně zpřístupněna i nápověda. Všechny články ve Wiki CITeM by měly být psány přednostně česky.