Archiv pro štítek: ESEZ

  • CEMUZ

    Centrálna evidencia múzejných zbierok (CEMUZ) je celostátní registr muzejních předmětů na Slovensku. Od české Centrální evidence sbírek (CES) se liší hlavně tím, že obsahuje přímo jednotlivé sbírkové předměty. Český zákon...