CITeM

Možnosti využití open source

Na webových stránkách OSS Aliance lze stáhnout diplomovou práci (29. 1 . 2010 – odkaz již není aktivní, ale někdo toho jména spojený s Děčínem je na Facebooku) Tomáše Kejzlara, která se zabývá nejen popisem konkrétního případu migrace k otevřenému softwaru na Městském úřadě v Děčíně, ale i mnoha obecnými metodickými aspekty takového kroku.

Možná zvažujete i vy nasazení takových produktů jako je OpenOffice, Mozilla Firefox, Thunderbird, popř. jiných ve vašem muzeu. Zmíněný dokument poskytne nejen základní orientaci v problematice, ale upozorní i na možná úskalí a problémy.

V rámci možností CITeM samozřejmě rádi poskytneme základní informace i sami. Zrovna tak budeme vděčni za vaše zkušenosti a postřehy, které budou jistě zajímavé i pro další kolegy.

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).