CITeM

Copyright and Cultural Institutions

Cornellská univerzita vydala mezi svými akademickými publikacemi text zabývající se copyrightem v oblasti amerických kulturních institucí. Vzhledem k výrazné odlišnosti autorského práva v USA a u nás je prakticky nejvyužitelnější kapitola 10., která se zabývá správou rizik a „bezpečnou digitalizací“ při respektování platných autorskoprávních restrikcí.
Publikaci lze doporučit pro všechny odborníky, kteří by se mohli inspirovat pro sestavení obdobně vyčerpávajícího manuálu využitelného v podmínkách kontinentálního (resp. českého) právního řádu. Jako příspěvek k otevřenějšímu chápání autorských práv je volně dostupná ke stažení pod licencí Creative Commons.

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).