CITeM

Citace – nová norma

Literaturu a zejména internet cituje každý jinak a nikdo správně. Dosavadní norma 690 a 690-2  je nesrozumitelná, její výklady se různí.
V červnu 2010 byla vydána nová norma ISO 690:2010. Oficiální český překlad má být vydán v první polovině roku 2011. Co nového norma přináší?

Podrobná recenze nové normy z pera Evy Bratkové je v elektronickém časopise Ikaros. Recenze naznačuje, že norma je sice jinak uspořádaná, poněkud více uvažuje o elektronických zdrojích, některá pravidla mění, ale ještě více věcí nedořešila a je plná drobných chyb a nesrovnalostí.
Takže chaos, nejednoznačno a nepřehledno bude trvat i nadále. Věřme, že se opět objeví nějaký schopný vykladač a zveřejní neoficiální, ale srozumitelný a praktický návod s příklady.

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).