CITeM

Museografic

Na základě žádosti jednoho z brněnských muzejníků jsme krátce otestovali databázový systém pro správu sbírek Museografic a recenzi programu přinášíme i vám.

Aplikace je vyvíjena ve Španělsku, nabízí však i anglickou a francouzskou variantu uživatelského rozhraní. Základem je databáze FileMaker známá zejména z prostředí Mac OS X. Na webových stránkách dodavatele však lze nalézt i instalační soubor verze pro MS Windows. Vyžadovány jsou Windows XP nebo vyšší, pod archaickými Windows 98 program ani nenastartuje.

Velmi chudé úvodní menu zahrnuje pouze možnost aktivovat licenci programu, nastavit omezený rejstřík uživatelských předvoleb (kontaktní údaje a logo muzea, cesta k adresáři s připojenými fotografiemi, volba jazyka, měny a aktuálního inventárního čísla), vstoupit do evidence nebo ukončit program. Vstupme tedy do evidence. Sbírkový katalog je zobrazitelný ve dvou obvyklých variantách – po jednom záznamu (jako inventární karta), nebo tabelárně (jako inventární seznam) s tříděním podle názvu, čísla v systému, autora, datace, rozměrů nebo upomínky. Do nově vytvářeného záznamu je možné zadat celkem dobře navrženou sadu základních popisných metadat o sbírkovém předmětu. Vzhledem k její struktuře lze ale očekávat, že nebude plně použitelná mimo oblast výtvarného umění, v přírodních vědách by pak chyběla celá řada podstatných polí. Zápis dat je usnadňován pouze „našeptávačem“, jehož obsah se pro každé pole doplňuje při použití nové hodnoty. Zcela tedy chybějí například řízené slovníky a předdefinované číselníky. Jako připojitelné přílohy se dají použít výhradně obrázky, zato však v libovolném množství a s komfortním způsobem prohlížení. Ke každému záznamu o sbírkovém předmětu je možné přímo na kartě evidovat všechny akce, které se jej týkaly, ať už se jedná o výstavy, zápůjčky nebo provedené restaurátorské zásahy. Při přepnutí na tabelární zobrazení je navíc zpřístupněna funkce exportu do excelovské tabulky. Ta má samozřejmě předdefinovanou strukturu polí, záhlaví jednotlivých sloupců bohužel zůstávají ve španělštině bez ohledu na nastavený jazyk uživatelského rozhraní. Jiné možnosti exportu chybějí.

Vyhledávací funkce umožňuje prohledávat všechna pole fulltextově, možné je i využití hvězdičkové notace. Výsledky vyhledávání lze setřídit podobně jako při zobrazení celého katalogu, vytisknout, nikoli však uložit nebo exportovat.

Co říci závěrem? Program (těžko říct „systém“) je snad použitelný pro vedení nenáročné evidence malé soukromé sbírky výtvarného umění, případně skromné lokální galerie. To ostatně tvůrci deklaruji podtitulem „for Art World“ na produktovém webu. Pro muzea se sbírkami vlastivědného, technického nebo přírodovědného zaměření je bohužel zcela nevyhovující. Závažnou závadou je zejména absence jakékoli návaznosti na chronologickou evidenci (přírůstková kniha), jejíž vedení je pro sbírky zapsané v CES ze zákona povinné. Neuspokojí ani poměrně chudá a přitom pevně daná datová struktura. Testovací verze je k dispozici zdarma, její zkušební nasazení v muzeu většího než místního významu ale zcela určitě nemá význam.

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).