CITeM

Počítačová podpora v archeologii – 10. ročník

Ve dnech 18. 5. – 20. 5. 2011 pořádá Ústav archeologie a muzeologie FF MU spolu se společností Archaia Brno již 10. ročník konference Počítačová podpora v archeologii. Pro toto setkání bylo vybráno romantické místo – Dalešický pivovar, kde se natáčely slavné Menclovy Postřižiny.

Jubilejní 10. ročník přímo vybízí k rekapitulaci uplynulého desetiletí i nastínění nových vizí do budoucnosti. Účast na konferenci již přislíbili klíčoví přednášející: Evžen Neustupný (o budoucnosti formalizací v archeologii), Jan John (o LIDARu v archeologii), Richard Thér (o postavení informačních technologií v archeologickém kurikulu), David Merta (o moderních metodách terénní dokumentace s 3D scannerem), Marek Peška (o archivaci digitálních dat), Patrik Galeta a Daniel Sosna (o počítačové podpoře v moderní antropologii), Martin Kuna (o digitálních archivech i archeologických databázích), Dáša Dreslerová (o krajinné archeologii), Alena Knechtová (o budoucnosti SASu), Petr Škrdla (o počítačové podpoře studia paleolitických sídelních strategií) a další.
Standardními tématy dalších příspěvků budou statistické metody, databáze a digitální archivy, geografické informační systémy a související aplikace, archeologická predikce, archeologie na webu a virtuální realita. Obohacením programu budou také metodologické příspěvky, které nesouvisí přímo s počítači, ale mohou přispět k rozvoji a modernizaci oboru, a prezentace studentských prací např. formou posterů.

Více v pozvánce a přihlášce.

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).