CITeM

Seminář je historií

Opět jsme se setkali se známými tvářemi, ale přijeli i lidé, kteří dosud na žádném z našich seminářů nebyli.
Seminář Muzea a digitalizace, toho názvu III. v pořadí, je za námi. Celkem se brněnské premiéry i pražské reprízy zúčastnilo přes padesát muzejníků. Ohlasy jsou vesměs příznivé, budeme se snažit pokračovat nejen ve spolupráci s Národním technickým muzeem, ale i s dalšími odborníky, kteří mají k tématu digitalizace co říci.
V lednu příštího roku bychom se rádi vrátili k otázce, jak fotografovat sbírkové předměty a levně zařídit ateliér a jak skenovat různé typy negativů, které se nacházejí v muzejních fondech. Prosíme vás o postřehy a připomínky, jak rozšířit nebo upravit obsah loňského semináře s fotografkou Kateřinou Uksovou a dokumentátorkou Magdalenou Buriánkovou, který se setkal s velmi pochvalným přijetím a někteří z vás se zajímali o jeho opakování.
Podle slibu zveřejňujeme prezentace Mgr. Waltra Schorgeho Ukládání dat z prvního dne a Práce s informacemi ze dne druhého, Mgr. Antonína Žamberského Využití čárového kódu, Mgr. Davida Cigánka QR kód a pánů Jana Rýzka a Pavla Zajíčka Základy RFID technologie, Příklad instalace RFID v Národní technické knihovně (v Brně na tuto prezentaci nedošlo) a v knihovně galerie Prado v Madridu (tato prezentace nebyla promítnuta ani v Brně, ani v Praze).
Přidáváme souhrnnou tabulku dvou i třírozměrných čárových kódů, příklad webové stránky nabízející ke stažení fonty pro různé typy čárového kódu a ukázku tří různých fontů pro zobrazení čárového kódu typu 3 z 9, který byl použit v demusovském modulu Botanika pro tisk herbářových etiket.
Dokumentární film „Pomoc! Ztrácíme se!“, který promítal Walter Schorge v rámci své prezentace, jsem ke stažení nenašla, jen diskusi.
Pár momentek dokumentujících atmosféru semináře v Praze najdete ve skromné fotogalerii.

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).