CITeM

Digitalizace… a co dál?

Opakovaně se na nás obracejí pracovníci muzeí s dotazem: „Zdigitalizovali jsme, co jsme považovali za důležité, a co teď s tím?“ Dotaz je to zajisté oprávněný, vždyť máme sloužit jako metodické a poradenské pracoviště.
Proto nás zajímaly zkušenosti jiných paměťových institucí v této oblasti.
Ve čtvrtek 4. září se na našem pracovišti uskutečnila schůzka s Mgr. Pavlou Švástovou, vedoucí Oddělení digitalizace Moravské zemské knihovny. Paní Švástová se s námi ochotně podělila o své zkušenosti s digitalizací a zpřístupňováním digitalizovaných materiálů. Víme, že situace v knihovnách je poněkud odlišná od muzejního prostředí a že digitalizace tam postupuje daleko rychleji. Knihovny mají navíc tu výhodu, že knihu jednou zdigitalizovanou v jedné knihovně nemusí digitalizovat jiná. Paní Švástová nám potvrdila, že existuje centrální registr zdigitalizovaných děl a funguje propojení a vzájemná výměna dat. Muzea mají v tomto směru velkou nevýhodu v tom, že co sbírkový předmět, to zpravidla originál, takže digitalizovat je potřeba všechno.

Nicméně při digitalizaci existují jednotné postupy a tvorba metadat (popisných údajů ke každému souboru) podléhá určitým standardům. Těch je však mnoho a je těžké se v nich orientovat. Ne všechny jsou vhodné pro popis konkrétního sbírkového předmětu. Jiná pole potřebuje k popisu herbářové položky botanik, jiná archeolog pro vykopaný střep, jiná antropolog pro nalezenou kost, jiná etnografka pro popis svatebních šatů. Volba standardizovaných formátů a vhodné technologie ukládání dat je důležitá i s ohledem na možnosti dalšího zpřístupnění dat veřejnosti, případně umožnění automatických importů evropským nebo celosvětovým portálům, které zveřejňují kulturní dědictví.
Muzea a galerie, jejichž zřizovateli jsou kraje, již zpravidla dostala nabídku zapojit se do digitalizačního procesu včetně všech následujících etap dlouhodobé archivace a zpřístupňování dat.
Rádi bychom zmapovali situaci a umožnili těm, kteří mají digitalizaci v muzeích na starosti, aby mohli navzájem sdílet své zkušenosti s projekty, do nichž se lze zapojit, s dodavateli technologií, případně způsoby řešení prezentace dat na internetu. I proto jsme se obrátili na paní Švástovou, která má s koordinací akcí a organizací takových setkání zkušeností. A zdá se, že z naší spolupráce by mohlo vzejít mnoho dobrého a užitečného.
První pracovní setkání zainterovaných pracovníků hodláme uspořádat již v říjnu nebo listopadu tohoto roku. Další budou následovat. Výsledkem těchto setkání a výměny zkušeností pak bude soubor metodických postupů a doporučení.

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).