CITeM

Seminář Muzea a digitalizace

Počátkem září bychom rádi uspořádali pro muzejní obec další seminář s tématy digitalizace.
Protože máme pocit, že jsme se již opakovaně a dosti podrobně věnovali tomu, jak fotit, jak skenovat, jak ukládat a dlouhodobě archivovat získaná data, hledáme další nosná témata a byli bychom vděční, kdybyste nám při výběru pomohli. Stačí vyplnit pár kolonek formuláře.
Nabízejí se témata jako „multimédia a jejich využití při přípravě výstavy“, „videokiosky v expozicích“, „filmový dokument v muzeu“, sbírky on-line“, „chytrá zařízení v muzeu“ či „koncepce stálé expozice“.

O multimédiích se mluví jako o zaklínadlu, když chceme získat na expozici více peněz. Ale o čem to vlastně celé je? Co to znamená, když se řekne „multimediální aplikace, multimediální CD, multimediální projekce“? Je to jen o přidání zvuku nebo pohyblivých obrázků? Jak postupovat, abychom působili na všechny smysly člověka? A čeho se vyvarovat, když očekáváme i cizojazyčné návštěvníky?
Na tyto a podobné otázky by mohl odpovědět Walter Schorge z Národního technického muzea. Komentáři a postřehy z návštěv mnoha zahraničních muzeí a trochu i pedagogickým pohledem by mohla doplnit Marie Kocinová z CITeM.

Lze udělat „videokiosek“ i „na koleně“? Jak zpracovat video staré třeba 50 let? A lze použít video natočené mobilem? Opět doména Waltra Schorgeho.

Jak se točí „filmové dokumenty“? Jaká témata vlastně muzejníky zajímají? A jakou kvalitu mají snímky kurátorů? Odpovědi na tyto otázky by mohl z mnohaleté historie festivalu Musaionfilm v Uherském Brodě čerpat Pavel Popelka.

Jak zveřejnit, co v muzeu máme? Jaké informace jsou žádané? Jak se vypořádat s autorským zákonem? Jsou nějaké celonárodní nebo evropské portály pro zveřejnění sbírek on-line? Na to by přišly odpovědět editorky Registru sbírek výtvarného umění Vlaďka Mazačová a Alena Uxová spolu s Marií Kocinovou z CITeM.

A co úplně nové technologie? „Chytré telefony“, tablety, GPSky a další novoty? Má to v muzeu uplatnění? Kde a jaké? Zvládne to i kurátor, který telefon používá na telefonování a nemá zájem, aby mu někdo napovídal slova, která chce napsat do SMSky? A kam se obrátit, když to nezvládne nebo nemá chuť a čas se tím zabývat? Odpoví a předvede David Cigánek, bývalý kolega z CITeM.

A nakonec – co s tím vším? Máme multimediální aplikaci na obrazovce, nebo možnost ji promítnout na plátno, videokiosek, sbírky on-line a třeba i nakoupíme nějaké ty „chytré telefony“. Jak to všechno zakomponovat do stálé expozice? Platí heslo „čím víc, tím líp“? Anebo se raději držet osvědčené „aurea mediocritas“? Se zkušeností s budováním stálé expozice Regionálního muzea v Litomyšli by přišel jeho ředitel René Klimeš.

Anebo vás zajímá něco úplně jiného? Co by to mělo být?
Prosíme napište nám krátký vzkaz buď přímo do průzkumného dotazníku, anebo na e-mail Marie Kocinové.

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).