CITeM

Multimédia, nové technologie a vizualizace sbírek

To byl podtitul a současně i náplň letošního ročníku semináře seriálu Muzea a digitalizace, již osmého v pořadí.

Konal se v Moravském zemském muzeu Brně v učebně CITeM ve dnech 7. a 8. září 2016.

Program byl rozdělen do dvou dnů, abychom mohli více „zajet na hlubinu“ a dali prostor vzájemnému sdílení zkušeností a výměně názorů. Dopoledne bylo vždy věnováno prezentacím, odpoledne pak pokračovaly panelové diskuze nad tématy, která byla otevřena v dopoledním programu. Diskutovány byly další otázky, které s danými tématy souvisejí, cenné bylo, že si účastníci mohli vyměňovat zkušenosti ze své vlastní praxe.

Program ke stažení

1. den – středa 7. září 2016

Video a multimédia ve výstavách a stálých expozicích (Walter Schorge)
Video, audiovize a multimédia mohou sehrát řadu rolí – od pozvánky, přes doplnění výstavy či expozice, zážitek, až po nosnou část výstavy. K dispozici je mnoho technických prostředků. Co vybrat, jak nainstalovat a jak připravit obsah?

Filmový dokument v muzeu (Pavel Popelka)
Jak se tvoří filmový dokument, příklady dobré praxe, poznatky z mnohaleté historie pořádání Musaionfilmu v Uherském Brodě. Povídání bylo doplněno ukázkami filmů, které vznikly v podmínkách městského muzea.

Odpoledne následovala panelová diskuze na téma CD, DVD a filmové dokumenty a jejich vlastní „výroba“ muzeem. Diskutpvaly se rozličné otázky – kam se má kurátor obrátit, když to sám nezvládne nebo nemá čas se tím zabývat, možném využívání zhotovených filmů v lektorských programech, jak si lze prostřednictvím těchto technologií usnadnit život, jak zaujmout návštěvníky a třeba i žáky ZŠ…

Na závěr zaznělo pozvání na festival Musaionfilm, jubilejní ročník, které rádi tlumočíme. Zde je možné shlédnout filmy muzejních kolegů, zjistit, co je všechno v podmínkách běžného muzea možné, a načerpat spoustu inspirace.

2. den – čtvrtek 8. září 2016

Muzea a galerie v digitálním světě (Vlaďka Mazačová, Alena Uxová – Rada galerií)
Exkurz do prezentace sbírek u nás a v zahraničí, porovnání na příkladech z anglosaského prostředí. Jak muzea a galerie naplňují svou vzdělávací roli v současném digitálním světě.

Chytrá zařízení v muzeu (David Cigánek)
Na mobilní technologie nachytáme především mladou generaci. Nákup zařízení rozhodně není levná záležitost, takže je vhodné zvážit všechny možnosti využití – ať už k orientaci v muzeu anebo získání dalších souvisejících informací.

Koncepce nové stálé expozice litomyšlského muzea a (ne)využití multimédií (René Klimeš)
Smysluplná přítomnost multimédií v muzejních expozicích a plné využití jejich potenciálu není vždy samozřejmostí. Zamyšlení nad tématem na příkladu litomyšlské expozice (a také nových muzeí ve Žďáru nad Sázavou či v Pavlově).

Odpoledne proběhla panelová diskuze o tom, jak program pro mobilní zařízení připravit s omezenými finančními zdroji (a nakolik to vůbec lze), nebo naplánovat do nějakého projektu (na co zejména při plánování nezapomenout, záludnosti výběrových řízení na dodavatele atd.), byly zmíněny možnosti spolupráce s VŠ, zkušenosti s firmami a externími dodavateli, otázky autorského práva při použití ilustrací do těchto prezentací.

Některé prezentace si můžete stáhnout z tohoto webu:
Video a multimedia na výstavách – Walter Schorge
Galerie a digitální svět – Vladimíra Mazačová a Alena Uxová
Chytrá zařízení v muzeu – David Cigánek

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).