CITeM

Open data Brno

Dne 6. června 2019 proběhl v prostorách CITeM coby spolupořadatele odborný seminář na téma Otevřená data a jejich použití v paměťových institucích. Hlavním garantem tohoto pro všechny zúčastněné velmi zajímavého setkání byl Ing. Drahomír Chocholatý, MBA z Ministerstva vnitra České republiky. Protože se v případě Open Data jedná o formát, který se bude v blízké budoucnosti čím dál více prosazovat nejen v oblasti státních institucí, nemohli proto na setkání chybět zástupci Moravského zemského muzea, Moravské zemské knihovny, Moravského zemského archivu, Ministerstva kultury České republiky a také zástupci Zlínského kraje.

Po úvodním tematickém představení a nastínění možností tohoto formátu následovala diskuze a praktická část s ukázkou použití Otevřených dat v konkrétní instituci.

Děkujeme všem participujícím za účast a těšíme se na další pokračování a rozvoj tohoto formátu, o kterém vás budeme včas informovat.

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).