CITeM

Konzultace, technická podpora a školení programu Demus

Všem uživatelům aplikací Demus stále poskytujeme konzultace a technickou podporu (v pracovní dny), a to po telefonu, či e-mailem. Dále lze v případě potřeby dohodnout i osobní konzultace, buď na našem pracovišti na Kapucínském náměstí 2/4, či přímo na pracovišti uživatele. Dle zájmu organizujeme školení práce s programem Demus, a to opět v CITeM, anebo v organizaci, která projeví o školení zájem. Kontaktujte Ing. Pavlu Jankovičovou – buď telefonicky na čísle +420 519 910 464, nebo e-mailem na pjankovicova(zavináč)mzm.cz.

Podporujeme všechny verze, které jsou ještě v současné době provozovány, a to Demus99, Demus01 a nejnovější Demus10.

Pro přechod ze starších verzí programu (Demus99 a Demus01, které pracují na bázi MS Access 97), provádíme převod dat do nejnovější verze Demus10.

Tento program je vytvořen pro MS Access 2010, v 32-bitové verzi. V této kombinaci SW je ze starších verzí Demusu převod dat automatický. Demus10 je ale také funkční v prostředí MS Access 2013, MS Access 2016 a MS Access 2019, vždy ovšem pouze v 32-bitové verzi. V tomto případě již nelze automatický převod dat využít a převod dat provádíme našim uživatelům na našem pracovišti. Jsou-li data v pořádku, dostane je uživatel v nové podobě podstatě obratem, v případě problémů je nutné dle situace řešit převod dat v součinnosti s uživatelem.

Dle zájmu také provádíme převod dat z jiných systémů (systém Bach, lokální databáze, tabulky MS Access, Excel, Word, systémy SW602 a další). V případě této služby jsou termíny převodu delší a kladou nároky na komunikaci s uživatelem.

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).