Školení CITeM pozastavena

Vzhledem ke zdravotní situace a přijatým celostátním opatřením byla veškerá plánovaná školení CITeM i individuální osobní konzultace dočasně pozastaveny. Zejména se neuskuteční školení CES online v jarních měsících 2020 a není tedy potřeba se z nich explicitně odhlašovat. Jakmile dojde k návratu situace do normálu, budou školení i možnosti individuálních osobních konzultací obnoveny podle původních harmonogramů a domluv, případně budou vypsány termíny náhradní. Informace můžete sledovat na této webové stránce. Děkujeme za pochopení.

Demus a chyba 3340

Všem uživatelům programu Demus

V posledních dnech probíhají automatické aktualizace MS Office, které způsobí, že po spuštění programu Demus se objeví chyba 3340 a Demus pak dále nefunguje.

Na internetových stránkách jsme našli řešení této chyby 3340:

Access – Bug – Error 3340 – Query is corrupt

Je potřeba dle vybavení počítače spustit příslušnou procedurku. Dále je pak potřebné zakázat další aktualizace, a to té doby, než firma Microsoft problém odstraní. I po aktualizacích, které postupně probíhájí od 11. 12. 2019, problém stále přetrvává.
Dle dostupných informací se bude Microsoft problémem zabývat.

Data zapsaná v systému Demus jsou v pořádku. Jde pouze o aktualizaci, která v kombinaci MS Access a programem Demus způsobí výše zmíněný problém. Týká se instalací programu Demus10 pod MS Access2010, 2013 a 2016.

Prosím, postupujte podle návodu. V případě problémů se ozvěte mailem na citem@citem.cz nebo telefonicky na číslech +420 515 910 462, +420 515 910 464 nebo +420 515 910 465.

O vývoji této chyby způsobené chybou v aktualizacích budeme dle situace dále informovat.

Elektronizace sbírkových fondů paměťových institucí

10. září 2019 jsme se zúčastnili semináře pořádaného Zlínským krajem ve Zlíně.
Jeho význam pro vedení kraje podtrhla skutečnost, že nás přivítal sám hejtman Zlínského kraje, pan Jiří Čunek. Promluvil nejen o důležitosti a nezastupitelném poslání kultury ve společnosti, ale také o úrovni vzdělávání a školství v ČR a podpoře nových technologií.

Paní Blanka Rašticová zhodnotila projekty uskutečněné Zlínským krajem v oblasti digitalizace a zveřejňování kulturních fondů, zvláště pak vyzdvihla význam digitálního repozitáře o objemu 14 TB dat, kam je ukládán zejména zdigitalizovaný kartografický materiál, listiny, dokumenty a plakáty, fotografické a skleněné negativy, staré tisky, monografie, periodika a filmy. Repozitář pak je propojen na eBadatelnu, která je umístěna na vlastním regionálním portálu a komunikuje s eSbirkami a Europeanou. Veškerý software je založen na Open Source technologiích a licence jsou zdarma. Portál nabízí možnost publikování článků, vytváření virtuálních výstav atd. Přihlásit se lze prostřednictvím služby mojeID na adrese https://ebadatelna.zkraj.cz.

Další přednášející, pan Vítězslav Mach, představil nový evidenční software Zlínského kraje EESP (Elektronickou evidenci sbírkových předmětů). Vyzdvihl zvláště, že systém spolupracuje s CES, BioLib eBadatelnou a eSbirkami, disponuje centrální správou uživatelů, umožňuje i mobilní aplikace, podporuje práci off-line a po opětovném připojení k síti synchronizuje data a pracuje s paginačními záznamy, tj. umožňuje předvyplnění některých polí. Databáze je typu MS SQL zálohovaná ve dvou lokalitách a umožňuje jak výměnu dat mezi vlastními systémy, tak exporty do CSV.

Pan Peter Bednár v příspěvku Elektronické databázy a správa zbierok archeologických nálezov v Archeologickom ústave SAV informoval o národním slovenském geoportálu. Nezbylo než konstatovat, že vzhledem k masivnímu využití evropských dotačních programů na digitalizaci mají naši přátelé ze Slovenska obrovský náskok.

Po obědě pokračovala paní Marie Vítová Dušková z Ministerstva vnitra přednáškou Open data v kultuře a veřejné správě. Kategorizovala různé formáty digitálních dat podle jejich „otevřenosti“, tzn. podle stupně možnosti automatického zobrazování v jiných systémech a pozvala přítomné, aby přihlásili své systémy, které poskytují data, do veřejného portálu MV https:/data.gov.cz. Protože, jak citovala slova dřívějšího amerického prezidenta Baracka Obamy, „data získaná za veřejné peníze musí být k dispozici veřejnosti.“

Posledním příspěvkem Digitalizace movitého kulturního dědictví pohledem Rady galerií ČR uzavřel seminář předseda RG ČR pan Jiří Jůza. Kladně hodnotil přínos Registru sbírek výtvarného umění a Muzejních autorit pro práci kurátorů v galeriích a vyslovil podporu jejich dalšímu rozvoji.

Přes vysokou erudovanost a zaujetí všech lektorů seminář mírně zklamal naše očekávání, protože oba přednášející z Ministerstva kultury ČR se omluvili a jejich prezentace, zejména pak představení postupu prací na systému ELVIS, nám chyběly.

Open data Brno

Dne 6. června 2019 proběhl v prostorách CITeM coby spolupořadatele odborný seminář na téma Otevřená data a jejich použití v paměťových institucích. Hlavním garantem tohoto pro všechny zúčastněné velmi zajímavého setkání byl Ing. Drahomír Chocholatý, MBA z Ministerstva vnitra České republiky. Protože se v případě Open Data jedná o formát, který se bude v blízké budoucnosti čím dál více prosazovat nejen v oblasti státních institucí, nemohli proto na setkání chybět zástupci Moravského zemského muzea, Moravské zemské knihovny, Moravského zemského archivu, Ministerstva kultury České republiky a také zástupci Zlínského kraje.

Po úvodním tematickém představení a nastínění možností tohoto formátu následovala diskuze a praktická část s ukázkou použití Otevřených dat v konkrétní instituci.

Děkujeme všem participujícím za účast a těšíme se na další pokračování a rozvoj tohoto formátu, o kterém vás budeme včas informovat.

Digitalizace: Seminář a přednáška v Mikulově

Ve středu 18. ledna 2017 CITeM spolupořádá seminář z oboru digitalizace starých tisků. Ústředním tématem bude předání zkušeností z digitalizace a zhotovení makety Codexu gigas, tedy největší dochované rukopisné knihy na světě. Úvodní přednášku o artefaktu pronese Petr Vítámvás, historik Muzea regionu Boskovicka. O své práci následně pohovoří umělecký knihař Jiří Fogl, který maketu z digitalizovaných podkladů zhotovil. Plánované diskuze se zúčastní i Antonín Krejčíř (ředitel o.p.s. Kunštát PRO FUTURO), jenž digitalizaci organizoval a celý projekt řídil.


Více…

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).