CITeM
Pomocné aplikace v MS Access 2010

Protože některá muzea používají k evidenci již systém Demus10, který pracuje pod MS Access 2010, převedli jsme do tohoto databázového prostředí i pomocné aplikace HromDok, Převaděč a PřevaděčRG. Soubor HromDok pro hromadné připojení souborů k Demusu je ke stažení v sekci Demus Doplňky, soubor Převaděč pro export záznamů tabulky v MS Access 2010 do textového souboru pro ProMuS je v sekci ProMuS a soubor PřevaděčRG, který slouží k exportu dat z Demus10 VUM do Registru sbírek výtvarného umění najdete v sekci Registr VUM.

Zpráva o systému Demus

V rámci profilového úkolu CITeM vznikl materiál „Zpráva o systému Demus“, který stručně popisuje historii vývoje systému v MZM, ale též stav, v němž se nachází v současnosti, a jak vidíme jeho používání v nejbližších letech. Celá zpráva je ke stažení v sekci Metodika

Vyhodnocení dotazníku

Koncem února jsme začali sondovat, o jaká témata pro další seminář je v muzeích a galeriích největší zájem. Dotazník nám vyplnilo dosud celkem 72 zástupců různých institucí, kteří se již některého z našich předchozích seminářů zúčastnili a kterým za vyplnění vřele děkujeme.
Z průzkumu vyplývá, že jednoznačně vede téma „Dlouhodobá archivace a zálohování dat“, hned v závěsu se drží témata „Praktické ukázky fotografování sbírkových předmětů, jejich nasvícení a volba pozadí“, „Úprava a hromadné zpracování fotografií“, „Metadatový popis digitálních fotografií“ a „Budování úložiště dat“. Další v pořadí jsou „Všeobecně o digitální dokumentaci“, „Digitalizace starých tisků“ a „Skenování plochých předloh“.
Těmto tématům bychom rádi věnovali seminář, který ve spolupráci s Národním technickým muzeem a jeho lektory předběžně plánujeme na přelom května a června do Prahy. Více »

Zasedání asociace Michael AISBL

7. března se na Univerzitě sociálních studií v Padově uskutečnilo zasedání asociace Michael Culture AISBL, kterého jsme se za Českou republiku zúčastnili.
Jednání řídila paní Rossella Caffo z italského ministerstva kultury, dosavadní místopředsedkyně asociace. Přítomni byli představitelé firmy Dedale, která pracuje na migraci dat do nové verze portálu, paní Marie-Veronique Leroi a nový programátor, z francouzského ministerstva kultury paní Astrid Brandt-Grau, která nastoupila na místo dřívějšího předsedy asociace Christopha Dessaux, zástupci národních portálů z Německa, Bulharska, Řecka, Polska, Lotyšska, Katalánska.. pokladník Stephane Cagnaut, Antonella Fresa za Promoter a Pier Giacomo Sola za Amitié. Protože mezi přítomnými byly nové tváře, došlo na návrh paní Caffo nejprve ke krátkému představení přítomných.
Znovu byl probírán postup migrace dat do nové verze, byla schválena zpráva o hospodaření v roce 2012 a plán na letošní rok.
Předsedkyní byla zvolena Rossela Caffo (Itálie) a dvěma místopředsedkyněmi Monika Hagedorn-Saupe (Německo) a Astrid Brandt-Grau (Francie).
Všechny dokumenty z jednání jsou k dispozici v anglickém originálu.

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority

Dne 6. 3. 2013 zasedalo v Praze předsednictvo Rady galerií ČR (RG). Jedním z bodů jednání bylo další pokračování společného projektu RG a CITeM Registr sbírek výtvarného umění a rozvoj Muzejních autorit.
Více »

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).