Další…

Od svého založení pracovalo oddělení CITeM na mnoha větších či menších projektech, většinou velmi úzce souvisejících s evidencí sbírkových předmětů v muzeích a galeriích. Některé sloužily jako podpůrné pro další, některé z nich byly specificky definovanou zakázkou s omezenou časovou platností.

Svou historickou úlohu se zprovozněním systému CES on-line dohrály aplikace CESik a Vizualizace CES.

Databáze Restitution Art byla vytvořena a stále funguje, ale jejích služeb je stále méně využíváno.

Mezinárodní komunita kolem projektu MichaelPlus se stále schází, ale česká databáze se již neaktualizuje.

Úložiště dat může posloužit jako inspirace menším institucím, ale daleko velkolepější řešení jsou obvykle vytvářena na krajské úrovni.

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).