Setkání zástupců metodických center

Dne 13. listopadu 2012 se v Kulečníkovém sále Nostického paláce uskutečnilo setkání zástupců metodických center. Setkání se zúčastnila PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministryně MK ČR, PhDr. Magda Junková, ředitelka Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR, a zástupci center a institucí, v nichž centra působí. Cílem setkávání je vzájemná informovanost o činnosti, zkušenostech a problémech, které centra řeší. Prezentaci CITeM si můžete stáhnout zde.

Senát Rady galerií ČR

V Roudnici nad Labem se 3.5.2011 konalo pravidelné jednání senátu Rady galerií ČR. Využili jsme tuto příležitost k propagaci projektů „Národní autority v prostředí muzeí a galerií – interoperabilita s NK ČR“ a „Registr sbírek výtvarného umění“. Roudnická prezentace je zde.

Počítačová podpora v archeologii – 10. ročník

Ve dnech 18. 5. – 20. 5. 2011 pořádá Ústav archeologie a muzeologie FF MU spolu se společností Archaia Brno již 10. ročník konference Počítačová podpora v archeologii. Pro toto setkání bylo vybráno romantické místo – Dalešický pivovar, kde se natáčely slavné Menclovy Postřižiny.

Více…

„Knižničný marketing bez peňazí“

Ne, nepřecházíme na publikování zpráv ve slovenštině. Chceme jen upozornit na sborník ze zajímavé konference knihovníků, která se zaobírala marketingovými možnostmi knihoven v podmínkách omezeného rozpočtu. Velká část námětů bohatě využívá internetové informační a komunikační technologie a lze se jimi inspirovat i v muzeích, která mají v oblasti marketingu tradičně značné rezervy.

Registr sbírek výtvarného umění – pracovní seminář 18. 10. 2010 Praha

Vlaďka Mazačová promluvila o postupech sjednocování jmen autorů v Registru, co je to preferovaná forma jména (prezentace o postupech sjednocování jmen autorů v Registru). Předvedla novou tabulku „Rejstřík autorů“ v Registru, ukázala některé chyby v textových datech a upozornila na potřebu aktualizace a doplnění tabulky Instituce. Marie Kocinová předvedla postupy přebírání jmen autorů (v preferované formě včetně možnosti převzít i další údaje k autorům) z tabulky Rejstřík autorů v Registru do tabulky Osobnosti v Demusu pomocí databáze eximport.mdb. Laďka Horňáková mluvila o postupech sjednocování jmen autorů v Registru, zejména o tom, jak postupovat při návrhu na změnu preferované formy jména (nutnost doložení zdrojů ke každé změně). Alena Uxová nabídla praktické návody a postupy při opravě dat v Demusu – ruční opravy, aktualizační dotazy, používání nástroje „nahradit“.
Průběžně probíhala diskuse nad uvedenými tématy, zejména pak o způsobu zápisu „neznámý autor“.

Více…

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).