CEMUZ

logo_cemuzCentrálna evidencia múzejných zbierok (CEMUZ) je celostátní registr muzejních předmětů na Slovensku. Od české Centrální evidence sbírek (CES) se liší hlavně tím, že obsahuje přímo jednotlivé sbírkové předměty.

Český zákon č. 122/citem/wpress/2000 Sb. se realisticky omezil na centrální evidenci sbírek jako celků. Čísla předmětů se sice registrují také, ale nejsou doplněna žádnými popisy. Obdobný slovenský zákon (115/1998 Z. z.) a související předpisy požadují centrální evidenci jednotlivých předmětů a stanovují i minimální rozsah jejich popisu, asi 20 údajů. Český CES vede přímo Ministerstvo kultury, slovenský CEMUZ spravuje z pověření ministerstva Slovenské národné múzeum. Český CES je postaven primárně jako papírová evidence s razítky. Celá databáze CES na serveru a posílání dat přes CESik a diskety či e-maily slouží jen k usnadnění této papírové vojny. Slovenský CEMUZ je od počátku (jede od prosince 2004!) čistě počítačovou databází, plněnou a ovládanou přes internet. Vývoj i provoz zajišťuje firma Edico v prostředí AiP Safe.


Více…

Nová podoba CESu

Technické instrukce pro správce sbírek si můžete stáhnout ve verzi pro MS Word, anebo v PDF

Co je CES

Autory textu „Co je CES, aneb vstupte do tajuplného světa muzejních sbírek“ jsou Jiří Žalman, Michal Janiš, Ministerstvo kultury, Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR

Česká republika má unikátní a ve světě ojedinělý systém evidence  muzejních sbírek.

Více…

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).