Konzultační dny Demus

Jako doplněk ke školením jsme se rozhodli vyhradit každou druhou středu v měsíci konzultační službě pro aplikaci Demus. Budeme k dispozici od 9 hodin ráno minimálně do 11 hodin (lze protáhnout dle potřeby) v učebně CITeM na Kapucínském náměstí.
Protože učebna není vybavena počítači pro posluchače, potřebujeme vědět, pokud hodláte tuto službu využít, kdy přijedete, kolik vás bude a zda si s sebou vezmete vlastní nebo služební notebook s nainstalovaným Demusem. V případě, že by se jednalo o větší skupinu lidí, můžeme si domluvit i jiný termín. Stále také trvá nabídka školení ve Vašich prostorách.
Konzultace koordinuje Marie Kocinová, ozvěte se prosím e-mailem nebo telefonicky na čísle 533 435 267. První konzultace jsou ve středu 13. března.

Demus10 VUM a FOT

V současné době je do zkušebního provozu připraven modul Fotoarchiv a ke konci se blíží práce na převodu Demusu Výtvarné umění do Accessu2010. Hledáme dobrovolníky, kteří používají některý z těchto modulů, jsou vybaveni novější počítačovou technikou a mají na svém PC instalován Office 2010 (anebo mají tuto licenci zakoupenou a downgradeovali na Office97 kvůli Demusu, anebo hodlají tuto licenci v dohledné době zakoupit), a kteří by chtěli vyzkoušet Demus10 ve zkušebním provozu.
Obracíme se proto znovu s výzvou na všechny novým technologiím otevřené muzejníky. Slibujeme si od nich odvahu vyzkoušet v novém Demusu všechny možné myslitelné (a pro nás třeba i nemyslitelné) operace s daty a podrobit jej maximální zatěžkávací zkoušce.
Přínos pro Vás: Demus10 zdarma, maximální podpora on-line i na telefonu.

Demus10 – beta verze modulů Kat a Evi

Z různých stran se nám donesly zvěsti o tom, že prý Demus končí. Není to pravda.

Uživatelé Demusu se nemusí bát. Pracujeme na převodu Demus01 do MS Access 2010. Je to sice zásadní ústup z našich představ o novém I3S, ale umožní to s Demusem se všemi jeho dosavadními funkcemi pracovat ve Windows 7 a snad i následujících. V současné době jsou převedeny moduly Katalog a Evidence a v beta verzi jsou schopny plného testování.

Hledáme proto muzea, ochotná nám i sobě pomoci tím, že zkušebně přejdou na nový Demus. To vyžaduje mít Windows XP nebo vyšší, MS Access 2010, data v Demus01 Katalog a/nebo Evidence a zejména ochotu a schopnost konstruktivně spolupracovat na odchytávání případných nedostatků. Při pravidelném zálohování je dobře možné testování na ostrých datech. Data by neměla být nijak ohrožena, mají naprosto stejnou strukturu jako dosud, a tak je vždy možný i návrat do současného prostředí Demus01 v Access 97. Přirozeně budeme k těmto „pokusným králíkům“ maximálně vstřícní. Několika vytipovaným kandidátům již píšeme přímo, ale uvítáme, když se nám přihlásí i další zájemci.
Více…

Workshop Muzejní autority a Registr sbírek výtvarného umění

Dvoudenní workshop 31. 1. až 1. 2. 2012 v Národní galerii v Praze uzavřel náš projekt muzejních autorit, popsal jeho výsledky, seznámil s jeho využitím při budování Registru sbírek výtvarného umění a popsal další perspektivy. Akce byla určena zejména těm kurátorům galerií a muzeí výtvarného umění, kteří mají zájem se na tvorbě Registru a Muzejních autorit dále podílet. Na první „teoretický“ den se sešlo 60 účastníků, druhý „praktický“ den absolvovalo 38 zájemců.
Více…

Projekt I3S předčasně ukončen

Ředitel Moravského zemského muzea obdržel 8.1.2011 z MK ČR dopis, v němž mu náměstkyně Ing. Michaela Vojtová a PhDr. Anna Matoušková doporučují, aby „rozhodl a další kroky směřoval k písemnému informování Ministerstva vnitra ČR (jako poskytovatele podpory) o odstoupení od projektu“. Jediným zdůvodněním bylo šestiřádkové souvětí popisující komplexnost posuzování projektu Ministerstvem kultury ČR. Ředitel MZM situaci ihned konzultoval s vedením Odboru movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR, nicméně v intencích uvedeného doporučení oznámil ke dni 12.1.2011 ukončení projektu I3S. Ministerstvo vnitra toto oznámení oficiálně akceptovalo.

Více…

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).