Čistý stůl

Od 25.1.2008 jsou i poslední z 11 modulů Demus01 ve vylepšené podobě k dispozici uživatelům. Tím vývojové práce na Demus01 končíme. Školení, poradenská služba a převody dat budou pokračovat i nadále.


Více…

Granty ISO 2008

Na webu Ministerstva kultury ČR bylo vyhlášeno nové kolo grantového řízení programu ISO (Integrovaný systém ochrany). Zásadní změnou oproti předchozím ročníkům je přechod na projektový přístup při rozdělování dotací a podpora centrální správy digitální dokumentace v rámci jednotlivých institucí.


Více…

Demus – představení

demus.gif
Dokumentace a Evidence MUzejních Sbírek

neviditelný text

Základní informace

Demus je počítačový systém pro evidenci a dokumentaci sbírek v muzeích a galeriích. Je to kvalitativně vyšší alternativa k přírůstkové knize a ke kartotékám inventárních (katalogizačních) karet, jinak řečeno ke chronologické i systematické evidenci a k odborné dokumentaci sbírkových předmětů. Demus pokrývá i administraci akvizičního procesu, přípravu zápůjček, výstav a publikací, konzervátorskou dokumentaci a další specificky muzejní agendy. Textovou dokumentaci sbírkových předmětů lze doplnit obrázky, případně zvukem, videosekvencí či jinými daty. Podobu a chování formulářů si uživatel může upravit dle svých potřeb. Demus poskytuje mnoho různých možností tisku. Další tiskové sestavy si uživatel může snadno vytvořit sám. Demus je doprovázen podrobnou nápovědou a celou řadou „osvětových“ textů.


Více…

DEMUS – verze a rozdíly mezi nimi

demus.gif
Demus jsme začali vyvíjet v roce 1995 jako programovou nadstavbu nad MS Access 2.0. První verzi jsme označovali prostě DEMUS. Vytvořili jsme moduly pro Výtvarné umění, Botaniku, Zoologii, Entomologii a univerzální modul Katalog.

Po třech letech zkušeností jsme přešli na MS Access 97 a změnili vnitřní organizaci dat, zejména jsme oddělili přírůstkovou knihu do modulu Evidence a zcela osamostatnili sbírkové moduly. Pod označením Demus99 jsme připravili postupně moduly Evidence, Katalog, Výtvarné umění, Fotoarchiv a Botanika.


Více…

Konference na Pandoře zrušena

Konference Demus na www.pandora.cz byla automaticky zrušena pro nečinnost. Není divu, rok žádný příspěvek. A předtím rok a půl pořád dokola jen jediný přispěvatel, hádejte kdo. Více než dobrou náhradou Pandory jsou tyto stránky. Není proč plakat.


Více…

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).