Elektronizace sbírkových fondů paměťových institucí

10. září 2019 jsme se zúčastnili semináře pořádaného Zlínským krajem ve Zlíně.
Jeho význam pro vedení kraje podtrhla skutečnost, že nás přivítal sám hejtman Zlínského kraje, pan Jiří Čunek. Promluvil nejen o důležitosti a nezastupitelném poslání kultury ve společnosti, ale také o úrovni vzdělávání a školství v ČR a podpoře nových technologií.

Paní Blanka Rašticová zhodnotila projekty uskutečněné Zlínským krajem v oblasti digitalizace a zveřejňování kulturních fondů, zvláště pak vyzdvihla význam digitálního repozitáře o objemu 14 TB dat, kam je ukládán zejména zdigitalizovaný kartografický materiál, listiny, dokumenty a plakáty, fotografické a skleněné negativy, staré tisky, monografie, periodika a filmy. Repozitář pak je propojen na eBadatelnu, která je umístěna na vlastním regionálním portálu a komunikuje s eSbirkami a Europeanou. Veškerý software je založen na Open Source technologiích a licence jsou zdarma. Portál nabízí možnost publikování článků, vytváření virtuálních výstav atd. Přihlásit se lze prostřednictvím služby mojeID na adrese https://ebadatelna.zkraj.cz.

Další přednášející, pan Vítězslav Mach, představil nový evidenční software Zlínského kraje EESP (Elektronickou evidenci sbírkových předmětů). Vyzdvihl zvláště, že systém spolupracuje s CES, BioLib eBadatelnou a eSbirkami, disponuje centrální správou uživatelů, umožňuje i mobilní aplikace, podporuje práci off-line a po opětovném připojení k síti synchronizuje data a pracuje s paginačními záznamy, tj. umožňuje předvyplnění některých polí. Databáze je typu MS SQL zálohovaná ve dvou lokalitách a umožňuje jak výměnu dat mezi vlastními systémy, tak exporty do CSV.

Pan Peter Bednár v příspěvku Elektronické databázy a správa zbierok archeologických nálezov v Archeologickom ústave SAV informoval o národním slovenském geoportálu. Nezbylo než konstatovat, že vzhledem k masivnímu využití evropských dotačních programů na digitalizaci mají naši přátelé ze Slovenska obrovský náskok.

Po obědě pokračovala paní Marie Vítová Dušková z Ministerstva vnitra přednáškou Open data v kultuře a veřejné správě. Kategorizovala různé formáty digitálních dat podle jejich „otevřenosti“, tzn. podle stupně možnosti automatického zobrazování v jiných systémech a pozvala přítomné, aby přihlásili své systémy, které poskytují data, do veřejného portálu MV https:/data.gov.cz. Protože, jak citovala slova dřívějšího amerického prezidenta Baracka Obamy, „data získaná za veřejné peníze musí být k dispozici veřejnosti.“

Posledním příspěvkem Digitalizace movitého kulturního dědictví pohledem Rady galerií ČR uzavřel seminář předseda RG ČR pan Jiří Jůza. Kladně hodnotil přínos Registru sbírek výtvarného umění a Muzejních autorit pro práci kurátorů v galeriích a vyslovil podporu jejich dalšímu rozvoji.

Přes vysokou erudovanost a zaujetí všech lektorů seminář mírně zklamal naše očekávání, protože oba přednášející z Ministerstva kultury ČR se omluvili a jejich prezentace, zejména pak představení postupu prací na systému ELVIS, nám chyběly.

Multimédia, nové technologie a vizualizace sbírek

To byl podtitul a současně i náplň letošního ročníku semináře seriálu Muzea a digitalizace, již osmého v pořadí.

Konal se v Moravském zemském muzeu Brně v učebně CITeM ve dnech 7. a 8. září 2016.

Program byl rozdělen do dvou dnů, abychom mohli více „zajet na hlubinu“ a dali prostor vzájemnému sdílení zkušeností a výměně názorů. Dopoledne bylo vždy věnováno prezentacím, odpoledne pak pokračovaly panelové diskuze nad tématy, která byla otevřena v dopoledním programu. Diskutovány byly další otázky, které s danými tématy souvisejí, cenné bylo, že si účastníci mohli vyměňovat zkušenosti ze své vlastní praxe.

Program ke stažení

Více…

Seminář Muzea a digitalizace

Počátkem září bychom rádi uspořádali pro muzejní obec další seminář s tématy digitalizace.
Protože máme pocit, že jsme se již opakovaně a dosti podrobně věnovali tomu, jak fotit, jak skenovat, jak ukládat a dlouhodobě archivovat získaná data, hledáme další nosná témata a byli bychom vděční, kdybyste nám při výběru pomohli. Stačí vyplnit pár kolonek formuláře.
Nabízejí se témata jako „multimédia a jejich využití při přípravě výstavy“, „videokiosky v expozicích“, „filmový dokument v muzeu“, sbírky on-line“, „chytrá zařízení v muzeu“ či „koncepce stálé expozice“.
Více…

MICHAEL+

Dne 21. 10. 2015 proběhl v Římě workshop v rámci projektu Athena Plus a jeho součástí bylo též zasedání Michael Culture Association a představení jejích aktivit a plánů do budoucna.
Přítomni byli zástupci národních portálů z Německa paní Monika Hagedorn-Saupe (druhá místopředsedkyně asociace), Řecka, Polska paní Maria Sliwinska, Katalánska paní Anna Busom Arruebo, čestná členka asociace Antonella Fresa za Promoter a další.
Nejprve mluvila paní Antonella Fresa, poté měla předsedkyně asociace paní Rossella Caffo prezentaci o začlenění aktivit Michael Culture Association do různých dalších evropských projektů a o plánech do budoucna.

MCA se postupně stává agregátorem digitálního obsahu v muzeích pro Europeanu a partnerem v oblasti datových služeb. V plánech je vytvoření muzejního portálu Museu HUB, který by se stal rozcestníkem digitalizovaného kulturního dědictví. Navíc by poskytoval informace o školeních, událostech, návodech, projektech atd. a podporu a servis poskytovatelům obsahu pro Europeanu. Proto je zájem o začlenění co největšího počtu muzeí do práce národních portálů MCA a rozšíření grémia z pěti členů až na osm. Prezidentka asociace bude usilovat o propojení aktivit na NEMO (Network of European Museum Organisations) a nechá vypracovat návrhy pro získání nových evropských projektů (H2020 – Societal challenge 6 ‚Europe in a changing worid – Inclusive inovative and Reflective Societies‘ s termínem únor 2016 a Erasmus+ Key Action 2 (KA2) — Cooperation for innovation and the exchange of good practicess s termínem březen 2016). Projekty budou zaměřeny na využití digitálního obsahu a jeho zpřístupnění jako virtuálního muzea s ohledem na sociální dopad, zpřístupnění kulturního dědictví každému bez omezení, zvláště studentům a badatelům, zvýšení všeobecného zájmu o evropskou kulturu a porozumění evropskému kulturnímu dědictví.

Pokud máte ve své instituci digitalizované sbírky a nejste dosud zapojeni do této aktivity, prosím ozvěte se nám, pomůžeme vám zařadit odkaz na vaši instituci a digitalizované sbírky do národního portálu MICHAEL (Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe).

Fotili jsme hrad

Letošní seminář Muzea a digitalizace jsme zaměřili netradičně na fotografování muzejní akce. Zájem předčil naše očekávání a přes třicet účastníků spolu s organizátory navzdory nepřízni počasí absolvovalo v přátelské atmosféře výlet na hrad Veveří, kde jsme okamžitě zkoušeli fotit to, co lektoři doporučovali, způsobem, jakým doporučovali.
Druhý den již v suchu v učebně profesionální fotografka fotky přebírala, radila s úpravami a kompozicí, které fotografie a proč jsou vhodné pro zveřejnění, a které nikoliv. Sami jsme byli překvapeni, jak pěkné záběry vznikly.
Souhrnná fotogalerie je jen zlomkem materiálu, který jsme si z akce přivezli. Leckteré záběry pořídilo téměř současně několik fotografů, takže bylo těžké vybírat a zajímavé srovnávat. Autor, pokud je nám znám, je uveden vždy u každé fotografie.

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).