V oblasti digitalizace už většina muzeí první zásadní krok udělala – přestala se jí bránit

Hodnocení semináře „Digitalizace fotografických sbírek“ pořádaného 26-27.11.2008 v Praze – článek, který se z technických důvodů nedostal do Věstníku AMG.
Více…

Digitalizace fotografických sbírek

Seminář na toto téma jsme 26.-27.11.2008 uspořádali v Praze v Národním technickém muzeu. Původní omezení na 15 osob brzy padlo, účastníků bylo celkem 39, ale navzdory tomu se podařilo praktickou část rozčlenit tak, že každý si mohl na vše sáhnout.


Více…

Stav digitalizace sbírek v našich muzeích

V průběhu jarních měsíců (letos by se spíše slušelo napsat „v druhé polovině zimy“) se mnozí muzejníci potýkali s vyplňováním dotazníku zaslaného Odborem muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR. Po zpracování došlých dotazníků se s Vámi můžeme podělit o řadu zajímavých údajů, které lecos vypovídají o postupu digitalizačních prací v našich institucích.


Více…

Jak učí digitalizaci v USA?

Zatímco v podmínkách ČR je digitální dokumentace v muzeích jen jakousi „třešničkou na dortu“, v západní Evropě, USA a řadě dalších zemí je běžnou součástí výukových osnov budoucích muzejních specialistů.

Jaký je program přednáškového cyklu věnujícího se tvorbě, správě a uložení digitálních fondů na jedné z amerických univerzit, se můžeme přesvědčit sami v čerstvém programu přednášek Jill Hurst-Wahlové z univerzity ve městě Syracuse [NY].

Za pozornost stojí i rozsáhlý systém odkazů, kterým je celý sylabus vrchovatě obdařen.

Metodika digitální dokumentace

Metodická příručka Digitální dokumentace objektů kulturní, historické a vědecké hodnoty byla vydána tiskem v dubnu letošního roku. Nyní máte možnost stáhnout si i její plný text ve formátu PDF nebo RTF. Součástí příručky jsou vzory koncepce a plánu tvorby digitální dokumentace i příslušné organizační směrnice, kterou lze snadno přizpůsobit místním zvyklostem.

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).