Digitalizace… a co dál?

Opakovaně se na nás obracejí pracovníci muzeí s dotazem: „Zdigitalizovali jsme, co jsme považovali za důležité, a co teď s tím?“ Dotaz je to zajisté oprávněný, vždyť máme sloužit jako metodické a poradenské pracoviště.
Proto nás zajímaly zkušenosti jiných paměťových institucí v této oblasti.
Ve čtvrtek 4. září se na našem pracovišti uskutečnila schůzka s Mgr. Pavlou Švástovou, vedoucí Oddělení digitalizace Moravské zemské knihovny. Paní Švástová se s námi ochotně podělila o své zkušenosti s digitalizací a zpřístupňováním digitalizovaných materiálů. Víme, že situace v knihovnách je poněkud odlišná od muzejního prostředí a že digitalizace tam postupuje daleko rychleji. Knihovny mají navíc tu výhodu, že knihu jednou zdigitalizovanou v jedné knihovně nemusí digitalizovat jiná. Paní Švástová nám potvrdila, že existuje centrální registr zdigitalizovaných děl a funguje propojení a vzájemná výměna dat. Muzea mají v tomto směru velkou nevýhodu v tom, že co sbírkový předmět, to zpravidla originál, takže digitalizovat je potřeba všechno.
Více…

Muzea a digitalizace VII

Vážení muzejní přátelé,
srdečně vás zveme na další ročník semináře Muzea a digitalizace.

Děkujeme za vaše dosavadní podněty, chtěli bychom jim vyjít vstříc a navázat na dosud vděčně přijímaný styl praktické tvůrčí dílny. Novinkou bude téma – letos se zaměříme na dokumetování muzejní akce. Pod vedením zkušeného profesionálnáho fotografa si vyzkoušíme pořizování dokumetárních záběrů a následnou práci s hotovými snímky (od výběru a hodnocení obrázků, přes jejich úpravu v počítači až po publikování finálních výsledků ve webové galerii).

Program bude dvoudenní, abychom nemuseli začínat v nekřesťanskou ranní hodinu a končit pozdě večer, anebo abyste nám neutíkali předčasně z důvodu neexistence rozumného dopravního spojení zpátky domů.

Seminář se uskuteční ve dnech 11. až 12. září 2014.

Více…

Aplikace pro vkládání obrázků do CES

V úterý 3. června proběhla v Brně první prezentace nové aplikace, která slouží pracovníkům muzeí a galerií pro on-line vkládání obrázků do CES.
Pro hromadné nahrávání popisků bude v aplikaci přidáno nové tlačítko „Načíst popisy“. Soubory, které vložíte, musí splňovat několik parametrů:

  • budou to textové soubory s příponou TXT nebo CSV
  • budou uloženy v kódováni Windows (CP-1250)
  • pro každý obrázek budou obsahovat řádek ve tvaru NÁZEV_SOUBORU;POPIS

Dáváme k dispozici návod, jak vytvořit takový soubor, jestliže máte obrázky popsány přímo v souborech v textových hlavičkách a k dispozici grafický editor Zoner Photo Studio.

Pro export požadovaných informací přímo z Demusu lze použít upravený dotaz, který je i s návodem k dispozici zde.

Více…

Ohlédnutí za semináři

Během osmi posledních dnů jsme uskutečnili tři akce:

13. a 20. listopadu to byl seminář o fotografování pro začátečníky, na který byl velmi kladně hodnocen. Živě se diskutovalo jak o vybavení pro kvalitní digitalizaci, tak o možnostech a rizicích levnějších podomácku vyrobených náhrad některých pomůcek.
Prezentace Ing. Jana Cágy ke stažení.

Informace a praktické rady a ukázky, jak digitalizovat a archivovat staré zvukové nahrávky, poskytl workshop ve Strážnici.
Nejprve pan Mgr. Škopík promluvil o historii zvukového záznamu, médiích pro jeho záznam a firmách a lidech, kteří byli průkopníky v tomto oboru. Zdůraznil, že dnešní workshop se bude věnovat pouze magnetickému záznamu a jeho digitalizaci. Následovala krátká návštěva centrálního úložiště dat NÚLK a poté prezentace „Datová archivace z pohledu dodavatele datových prvků i celků“ firmy AGORA Plus, která úložiště pro NÚLK navrhla, dodala a spravuje.

Profesionální digitalizací zvukových záznamů se zabýval Ing. Aleš Dluhý, autor digitalizačního pracoviště Českého rozhlasu Ostrava.
Navíc zazněl příspěvek jednoho z účastníků Ing. Václava Macha, který se na VUT v Brně zabývá matematickými metodami pro restauraci digitalizovaných nahrávek ze starých fonoválečků. Prezentace Ing. Václava Macha ke stažení.
Následovala návštěva fonolaboratoře s Mgr. Michalem Škopíkem, který předvedl praktické ukázky práce při digitalizaci zvukových náhrávek
– servis profesionální audiotechniky (ing. Milan Melichar, AB&C)
– přepis profesionálních zvukových záznamů (ing. A. Dluhý)
– přepis amatérských zvukových záznamů (Mgr. M. Škopík)
– údržba vinylových a šelakových gramofonových desek.

Pár amatérských záběrů dokumentuje tyto události.

Muzea a digitalizace VI.

Naše plány na pořádání seminářů a workshopů k digitalizaci se z mnoha důvodů musely posunout do pozdější doby, než jsme původně plánovali.

Zveme na další běh semináře Muzea a digitalizace do Prahy do budovy Národního technického muzea, který se bude konat ve čtvrtek 3. října 2013 od 9 hodin.

Přihlašujte se prosím pomocí on-line formuláře na webu CITeM, kde je také rozpis příspěvků, a to do 26. září. Některé workshopy jsou kapacitně omezeny, proto prosím neváhejte.

Pozvánka ke stažení.

Paní Marie Kocinová ráda poskytne další informace (anebo Vás přihlásí, pokud se Vám to nepodaří ;-)).

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).