Terminologie na Wiki CITeM

Na Wiki CITeM najdete nový soubor textů, tentokrát k tématu národní digitální terminologie pod názvem Návrh české národní terminologie v oblasti digitalizace kulturního obsahu, který z různých zdrojů přeložil a sestavil David Cigánek, připomínkovali Zdeněk Lenhart a Jiří Žalman.
Texty zdaleka nejsou hotové, vznikly jako kompilát několika překladů, přičemž i kvalita některých originálů je nevalná, některá odkazovaná hesla dosud chybí, některá hesla postrádají pevně ustálenou významovou náplň, a proto přivítáme Vaši aktivitu a pomoc při doplňování tohoto materiálu. Prosíme kontaktujte nás.

Vyhodnocení dotazníku

Koncem února jsme začali sondovat, o jaká témata pro další seminář je v muzeích a galeriích největší zájem. Dotazník nám vyplnilo dosud celkem 72 zástupců různých institucí, kteří se již některého z našich předchozích seminářů zúčastnili a kterým za vyplnění vřele děkujeme.
Z průzkumu vyplývá, že jednoznačně vede téma „Dlouhodobá archivace a zálohování dat“, hned v závěsu se drží témata „Praktické ukázky fotografování sbírkových předmětů, jejich nasvícení a volba pozadí“, „Úprava a hromadné zpracování fotografií“, „Metadatový popis digitálních fotografií“ a „Budování úložiště dat“. Další v pořadí jsou „Všeobecně o digitální dokumentaci“, „Digitalizace starých tisků“ a „Skenování plochých předloh“.
Těmto tématům bychom rádi věnovali seminář, který ve spolupráci s Národním technickým muzeem a jeho lektory předběžně plánujeme na přelom května a června do Prahy.
Více…

Témata pro další seminář

Vážení muzejní přátelé,
vzhledem k Vašemu zájmu budeme i v roce 2013 pokračovat v sérii seminářů MUZEA A DIGITALIZACE – DIGITALIZACE SBÍREK.

K některým tématům, jako jsou třeba tipy a triky pro fotografování různých sbírkových předmětů, rady ohledně vybavení pracoviště pro skenování, teorie fotografie či vybavení fotoateliéru, se opakovaně vracíme, některá témata zazněla zatím pouze jednou. Snažíme se zvát přednášející, kteří pracují na zajímavých projektech a s potěšením sledujeme, když se seminář stává fórem, na němž se všichni navzájem sdělujete se svými zkušenostmi.
Více…

Digitalizace „po australsku“

Zveřejňujeme odkaz na Archives in the Digital Era scoping study report, který vypracovala Somaya Langley pro australskou Radu pro umění (Australia Council for the Arts), něco jako národní strategie digitalizace včetně praktických doporučení a ukázek již hotových projektů on-line.
Web: http://www.australiacouncil.gov.au/digitalarchives
Zpráva v PDF formátu je ke stažení na stránce Resources.

Muzea a digitalizace V. (humanitní obory)

Další seminář k tématu Muzea a digitalizace, tentokrát pod názvem Terénní fotodokumentace v humanitních vědách, pořádaný ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci v rámci jejich projektu OP VK Partnerství ve výzkumu a prezentaci archeologického kulturního dědictví, proběhl ve středu 12. září 2012 v Olomouci. Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací.

Více…

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).