Výroční zasedání Michael Culture Association

2. července 2012 se uskutečnilo v Paříži výroční zasedání asociace Michael Culture, kterého se zúčastnila také Marie Kocinová jako zástupce oddělení CITeM Moravského zemského muzea, jež provozuje národní portál tohoto projektu (http://www.michael-culture.cz/). Na jednání byli přítomni koordinátoři digitalizace a zástupci ministerstev, takže se také mnoho mluvilo o digitalizaci a virtuálních výstavách. Zpráva z jednání je k dispozici v české verzi. Kdo by měl zájem prezentovat na tomto portálu své digitální sbírky, CD či DVD nosiče nebo služby, které jeho instituce poskytuje, prosíme, kontaktujte nás.

Muzea a digitalizace V.

Tentokrát jsme byli hosty Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a vzhledem k úzce zaměřené oblasti zájmu bylo obsazení komornější. Asi dvacet přírodovědců převážně ze severu Moravy, pro něž byla Olomouc rozumně dostupná, nejenže vyslechlo nabízené prezentace, ale využilo všechny pauzy k diskuzím a konzultacím.
Příspěvky ke stažení ve formátu PDF:

Pár momentek ze semináře najdete ve skromné fotogalerii.

Muzea a digitalizace V.

Zveme na další seminář k tématu Muzea a digitalizace, tentokrát pod názvem Terénní fotodokumentace v přírodních vědách.
Bude se konat v úterý 5. června 2012 v Olomouci v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Tř. Svobody 26, Olomouc, posluchárna 1.49 v přízemí budovy (hlavním vchodem, za vrátnicí vlevo po chodbě, cca uprostřed chodby dveře vpravo).

Přihlášky: do 31. 5. 2012 prostřednictvím e-mailu nebo na tel. 533 435 267 a 533 435 268.

Více…

PhotoChemPoint

Koho zajímá fotografie, ať již analogová, nebo digitální, nebo kdo má v muzeu fotografování či fotoarchiv na starosti, najde mnoho zajímavých informací na webových stránkách komunity ChemPoint. Díky grantu, který získali na fakultě chemické VUT Brno, probíhá také seriál workshopů, kde vyučující této fakulty a jimi pozvaní hosté prezentují výsledky své činnosti. Poslední z řady workshopů se bude konat v červnu a jeho náplň můžete ovlivnit i Vy, pokud se na tomto webu zaregistrujete.

Muzea a digitalizace IV

Semináře se celkem zúčastnilo kolem 65 zaměstnanců muzeí, galerií, archivů a pracovišť památkového ústavu. Všichni účastníci, s nimiž jsem během přestávek hovořila, byli s průběhem velmi spokojeni, vítají a podporují konání takových seminářů a volají po pokračování a konání dalších takových akcí na podobná témata.
Lektoři poskytli své prezentace ke zveřejnění, takže si můžete stáhnout v PDF formátu:

Pro představu malá amatérská fotogalerie.

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).