Digitalizační pracoviště v Poličce

Ve Svitavském deníku vyšel článek referující o nově zřízeném digitalizačním pracovišti v Centru Bohuslava Martinů při poličském městském muzeu. Pro upřesnění lze uvést, že grantem zmiňovaným v článku je dotační titul ISO/B Ministerstva kultury ČR, ze kterého muzeum získalo polovinu částky potřebné ke zřízení a základnímu vybavení pracoviště. On-line katalog sbírek Regionálního muzea v Litomyšli se tak možná brzy dočká důstojného partnera „v sousedství“.

(P)SEUD on-line

Policejní informační systém SEUD určený k pátrání po odcizených uměleckých dílech je v prostředí muzeí a galerií znám spíše ze své druhé strany – jako Integrovaný systém ochrany.
Díky podpoře z fondů EHP/Norska je tato databáze nyní přístupná i pro širokou veřejnost prostřednictvím portálového řešení PSEUD.

ISO 2009

Na stránkách Ministerstva kultury ČR se právě objevilo oznámení o vyhlášení letošního kola grantového titulu ISO.
Muzejníky a galeristy nejčastěji využívaný podprogram ISO-B má uzávěrku 20.11.2009.

Program Kulturní aktivity MK ČR

Na stránkách Ministerstva kultury ČR byl dnes vyhlášen konkurz umožňující muzeím (resp. jejich zřizovatelům) získat finanční podporu na doplnění digitální prezentace svých sbírek na vlastním webu nebo stránkách Centrální evidence sbírek.


Více…

VISK 2008

Grantový program Ministerstva kultury ČR – Veřejné informační služby knihoven (VISK) už zná příjemce dotací pro letošní rok. Přestože je primárně zaměřen na knihovny, mezi úspěšnými žadateli najdeme i řadu muzeí. Zejména muzeím, která mají pod svými křídly registrovanou veřejně přístupnou knihovnu, lze účast v tomto programu velmi doporučit. Podpora se pohybuje obvykle v řádu desítek až stovek tis. Kč a lze ji využít např. pro:

  • poskytování informačních služeb
  • kooperaci při využívání informačních zdrojů v rámci sektoru archivů, knihoven, muzeí
  • katalogizaci nebo retrokatalogizaci knihovního fondu
  • digitalizaci vzácných rukopisů a prvotisků
  • záchranné mikrofilmování a reformátování zdrojů na kyselém papíře
  • zapojení do kooperativní tvorby a využívání národních autorit Nár. knihovny ČR.
 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).