ISO 2009

Na stránkách Ministerstva kultury ČR se právě objevilo oznámení o vyhlášení letošního kola grantového titulu ISO.
Muzejníky a galeristy nejčastěji využívaný podprogram ISO-B má uzávěrku 20.11.2009.

Autorské právo

Srozumitelný osmistránkový výklad JUDr. Aleše Kouta najdete ve Věstníku AMG 1/citem/wpress/2007.

Správa sbírek

Jiří Žalman: Správa sbírek – metodika ochrany, evidence, inventarizace a správy sbírek muzejní povahy I. – příloha k Věstníku AMG (2003), je ke stažení ve formátu RTF.

Zákony, vyhlášky, normy ke stažení

Zákony

Normy

Standardy

Příručka muzejníkova

Čtivě psaná „kuchařka“ pro muzejní práci se sbírkovými předměty od Jiřího Žalmana, který stál u zrodu zákona 122/citem/wpress/2000 o ochraně sbírek. Celý text je k dispozici v PDF

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).