Multimédia, nové technologie a vizualizace sbírek

To byl podtitul a současně i náplň letošního ročníku semináře seriálu Muzea a digitalizace, již osmého v pořadí.

Konal se v Moravském zemském muzeu Brně v učebně CITeM ve dnech 7. a 8. září 2016.

Program byl rozdělen do dvou dnů, abychom mohli více „zajet na hlubinu“ a dali prostor vzájemnému sdílení zkušeností a výměně názorů. Dopoledne bylo vždy věnováno prezentacím, odpoledne pak pokračovaly panelové diskuze nad tématy, která byla otevřena v dopoledním programu. Diskutovány byly další otázky, které s danými tématy souvisejí, cenné bylo, že si účastníci mohli vyměňovat zkušenosti ze své vlastní praxe.

Program ke stažení

Více…

eSbírky, aneb prezentace kulturního dědictví on-line

Dne 25. 4. 2012 se v Národním muzeu uskutečnil seminář „eSbírky, aneb prezentace kulturního dědictví on-line“. Byla představena nová verze on-line aplikace eSbírky, prezentační i administrativní rozhraní. Zapojené instituce mají možnost spravovat svoje data v eSbírkách prostřednictvím systému Museion. Jednou z možností, jak data k publikování v eSbírkách nahrát hromadně, je jejich import ze souboru typu .csv předem definované struktury. Takový soubor bude možné připravit i z dat uložených v Demusu. Pokud uvažujete o prezentaci dat na portále eSbírky a máte o přípravu takového souboru zájem, kontaktujte nás.

„Knižničný marketing bez peňazí“

Ne, nepřecházíme na publikování zpráv ve slovenštině. Chceme jen upozornit na sborník ze zajímavé konference knihovníků, která se zaobírala marketingovými možnostmi knihoven v podmínkách omezeného rozpočtu. Velká část námětů bohatě využívá internetové informační a komunikační technologie a lze se jimi inspirovat i v muzeích, která mají v oblasti marketingu tradičně značné rezervy.

Digitalizační pracoviště v Poličce

Ve Svitavském deníku vyšel článek referující o nově zřízeném digitalizačním pracovišti v Centru Bohuslava Martinů při poličském městském muzeu. Pro upřesnění lze uvést, že grantem zmiňovaným v článku je dotační titul ISO/B Ministerstva kultury ČR, ze kterého muzeum získalo polovinu částky potřebné ke zřízení a základnímu vybavení pracoviště. On-line katalog sbírek Regionálního muzea v Litomyšli se tak možná brzy dočká důstojného partnera „v sousedství“.

Dvě tváře on-line katalogu

Jednoznačným pozitivem fenoménu označovaného jako Web 2.0 je i širší a uživatelsky vstřícnější nabídka ovládacích prvků na webových stránkách. Pokročilejší uživatelé je budou znát spíše pod originálními názvy – tag cloud, faceted browsing, social bookmarking…
Podíváme-li se na digitální prezentace sbírek našich muzeí, najdeme i skutečně povedené virtuální sbírky, nicméně těch, které by se inspirovaly výše zmíněným trendem je poskrovnu. Není samozřejmě nutné být „trendy“ a „in“ za každou cenu, ale trocha čerstvé vody by ani v tradičně konzervativním muzejním rybníce neškodila.

Více…

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).