Digitalizace historických fotografických materiálů

Z WikiCITeM

Originál textu je na http://sechtl-vosecek.ucw.cz/cz/digitalizace.html.en

Tento text shrnuje problematiku digitalizace historických fotografických materiálů - černobílých skleněných i nitrátových negativů bromostříbrných i kolódiových velkého formátu, černobílých kinofilmů pořízených před rokem 1950 a pozitivních fotografických i fotomechanických tisků. Další materiály budou přidány později.

Zahrnuty jsou nejen poznatky získané studiem literatury a zkušeností jiných, ale zejména zkušenosti z vlastní práce při postupném zpracovávání archívu fotoateliéru Šechtl a Voseček v Táboře. Projekt plné digitalizace archívu a jeho zpřístupnění veřejnosti na internetu byl zahájen v roce 2004 a jeho součástí je i práce na správném uložení a uchování originálních fotografických materiálů.

Z činnosti ateliéru se dochovalo přibližně 10 000 skleněných negativů, 8 000 políček kinofilmu, množství fotografických tisků i dalších materiálů. Z pozdější činnosti Marie a Josefa Šechtlových se dochovalo zatím neurčené množství moderních materiálů - filmů barevných i černobílých, nejčastěji ve formátu 6×6 cm až 9×12 cm.

Na tomto textu se stále pracuje. Jednotlivé kapitoly jsou postupně přidávány a upřesňovány. Omlouvám se za všechny překlepy i chyby a doufám, že věcných chyb je v textu co nejméně. Uvítám jakékoliv komentáře, opravy a zpřesnění textu.

Jan Hubička, Muzeum fotografie Šechtl a Voseček

Obsah