Plány, koncepce

Hlavní programové body činnosti CITeM pro rok 2013 jsou tyto:

1. Demus10 (MS Access2010)
- ukončení převodu (moduly Fotoarchiv, Výtvarné umění a Historie)
- převod aplikace (moduly Botanika, Zoologie, Entomologie, Geologie)
- testování vlastními silami
- vytvoření a koordinace pracovní skupiny pro testování
- asistence při uvádění do provozu
- úprava nápovědy a další uživatelské dokumentace
- distribuce ukončených modulů

2. Demus01 (MS Access97)
- export dat z Demusu pro portál Europeana (v případě potřeb)
- školení – příprava a realizace
- poradenství pro Demus a databázové prostředí obecně
- převod dat do systému Demus (v případě potřeb)

3. Národní autority pro muzea a galerie (MA)
- supervize autoritních záznamů
- průběžné zdokonalování metodických materiálů pro MA
- školení a metodické vedení přispěvatelů do MA
- propagace MA
- součinnost při implementaci webové služby do muzejních systémů správy sbírek
- účast na projektu INTERPI

4. Registr sbírek výtvarného umění (společný projekt CITeM a Rady galerií ČR)
- správa a administrace
- aktualizace dat
- příprava a realizace semináře
- poskytování metodické podpory
- supervize zápisu jmen autorů výtvarných děl
- propagace projektu

5. CES
- udržování záložní aplikace na serveru MZM
- pravidelné zálohování dat na server MZM
- úpravy systému na základě požadavků MK ČR
- spolupráce s MK ČR na analýze dalšího pokračování CES

6. CESik
- distribuce programu CESik
- poradenství a školení
- případné změny na základě požadavků MK ČR

7. Digitalizace a prezentace sbírek
- pořádání školení (seminářů, workshopů)
- pokračování ve spolupráci s oddělením digitalizace Národního technického muzea, NÚLK ve Strážnici a dalšími pracovišti při tvorbě metodických textů
- lektorská činnost na akcích zaměřených na digitalizaci sbírek
- poskytování individuálních konzultací k otázkám digitalizace sbírek v muzeích

8. Michael Plus
- technické a organizační pokrytí hostingu portálu na serveru MZM – CITeM
- správa a administrace databázového prostředí i portálu
- aktualizace aplikace podle dispozic autorů
- vkládání dat do databáze
- sběr nových i aktualizovaných popisných dat digitálních sbírek, služeb, projektů a programů od kulturních institucí ČR
- práce související s evropským portálem – funkčnost harvestování OAI-PMH
- členství v asociaci Michael AISBL, účast na shromáždění členů
- propagace projektu

9. Restitution-Art
- zajištění provozu na serveru MZM-CITeM
- aktualizace databáze na základě požadavků paměťových institucí

10. Distribuované datové úložiště
- správa aplikace pro tvorbu a správu metadat
- metodická pomoc a školení pro uživatele úložiště v MZM

11. www.citem.cz
- průběžná aktualizace informací na webových stránkách

12. ProMuS
- distribuce a poradenství

13. Spolupráce s OMG MK ČR
Kromě výše specifikovaných úkolů (Michael, CESik, CES, Restitution-Art):
- technická podpora sběru dat pro vykazování činnosti muzeí
- konzultace ve věci metodiky správy sbírek

14. Mezinárodní spolupráce
- podpora zavádění mezinárodních standardů a postupů správné praxe (good practices) v českém muzejním prostředí

Vypracovala:
RNDr. Jarmila Podolníková
15. 1. 2013

Plán je v souladu se střednědobou koncepcí do roku 2016.

 
seo teknikleri wordpress ücretsiz tema istanbul sexs shop hacklink e sigara sexs shop