Plány, koncepce

Hlavní programové body činnosti CITeM pro rok 2013 jsou tyto:

1. Demus10 (MS Access2010)
- ukončení převodu (moduly Fotoarchiv, Výtvarné umění a Historie)
- převod aplikace (moduly Botanika, Zoologie, Entomologie, Geologie)
- testování vlastními silami
- vytvoření a koordinace pracovní skupiny pro testování
- asistence při uvádění do provozu
- úprava nápovědy a další uživatelské dokumentace
- distribuce ukončených modulů

2. Demus01 (MS Access97)
- export dat z Demusu pro portál Europeana (v případě potřeb)
- školení – příprava a realizace
- poradenství pro Demus a databázové prostředí obecně
- převod dat do systému Demus (v případě potřeb)

3. Národní autority pro muzea a galerie (MA)
- supervize autoritních záznamů
- průběžné zdokonalování metodických materiálů pro MA
- školení a metodické vedení přispěvatelů do MA
- propagace MA
- součinnost při implementaci webové služby do muzejních systémů správy sbírek
- účast na projektu INTERPI

4. Registr sbírek výtvarného umění (společný projekt CITeM a Rady galerií ČR)
- správa a administrace
- aktualizace dat
- příprava a realizace semináře
- poskytování metodické podpory
- supervize zápisu jmen autorů výtvarných děl
- propagace projektu

5. CES
- udržování záložní aplikace na serveru MZM
- pravidelné zálohování dat na server MZM
- úpravy systému na základě požadavků MK ČR
- spolupráce s MK ČR na analýze dalšího pokračování CES

6. CESik
- distribuce programu CESik
- poradenství a školení
- případné změny na základě požadavků MK ČR

7. Digitalizace a prezentace sbírek
- pořádání školení (seminářů, workshopů)
- pokračování ve spolupráci s oddělením digitalizace Národního technického muzea, NÚLK ve Strážnici a dalšími pracovišti při tvorbě metodických textů
- lektorská činnost na akcích zaměřených na digitalizaci sbírek
- poskytování individuálních konzultací k otázkám digitalizace sbírek v muzeích

8. Michael Plus
- technické a organizační pokrytí hostingu portálu na serveru MZM – CITeM
- správa a administrace databázového prostředí i portálu
- aktualizace aplikace podle dispozic autorů
- vkládání dat do databáze
- sběr nových i aktualizovaných popisných dat digitálních sbírek, služeb, projektů a programů od kulturních institucí ČR
- práce související s evropským portálem – funkčnost harvestování OAI-PMH
- členství v asociaci Michael AISBL, účast na shromáždění členů
- propagace projektu

9. Restitution-Art
- zajištění provozu na serveru MZM-CITeM
- aktualizace databáze na základě požadavků paměťových institucí

10. Distribuované datové úložiště
- správa aplikace pro tvorbu a správu metadat
- metodická pomoc a školení pro uživatele úložiště v MZM

11. www.citem.cz
- průběžná aktualizace informací na webových stránkách

12. ProMuS
- distribuce a poradenství

13. Spolupráce s OMG MK ČR
Kromě výše specifikovaných úkolů (Michael, CESik, CES, Restitution-Art):
- technická podpora sběru dat pro vykazování činnosti muzeí
- konzultace ve věci metodiky správy sbírek

14. Mezinárodní spolupráce
- podpora zavádění mezinárodních standardů a postupů správné praxe (good practices) v českém muzejním prostředí

Vypracovala:
RNDr. Jarmila Podolníková
15. 1. 2013

Plán je v souladu se střednědobou koncepcí do roku 2016.

 
kartal escort ankara escort ankara escort ankara escort beylikdüzü escort ankara escort ankara escort şişli escort escort kurtköy escort silivri escort beşiktaş escort şirinevler escort kurtköy escort ankara escort istanbul travesti ankara escort bayan halkalı escort bakırköy escort bodrum escort ataköy escort escort
seo teknikleri wordpress ücretsiz tema istanbul sexs shop hacklink e sigara sexs shop