CITeM
Jak pojmenovávat obrazové (zvukové, video…) soubory na disku?

Po přečtení naší příručky “Digitalizace…” si jistě pamatujete, že zde byla řeč i o různých způsobech pojmenovávání datových souborů vytvářených při digitalizaci. Proč jsou ale některé způsoby vhodnější než jiné? Proč by jméno souboru nemělo obsahovat určité znaky? Odpovědi na tyto otázky najdete v krátkém článku Recommendations for Limitations on Image Filenaming (v angličtině).

Požadavky na systémy uchování digitálního obsahu

Krátký materiál v angličtině lze stáhnout v PDF. Zajímavý je přístup amerických autorů, kteří se pokusili vymezit nezbytné požadavky postupem “zdola nahoru”. Zejména pro větší česká muzea (galerie, knihovny, archívy…) může být užitečné poučit se odjinud a vědět, na co nezapomenout při návrhu vlastního systému.

Metodika digitální dokumentace

Metodická příručka Digitální dokumentace objektů kulturní, historické a vědecké hodnoty byla vydána tiskem v dubnu letošního roku. Nyní máte možnost stáhnout si i její plný text ve formátu PDF nebo RTF. Součástí příručky jsou vzory koncepce a plánu tvorby digitální dokumentace i příslušné organizační směrnice, kterou lze snadno přizpůsobit místním zvyklostem.

Proč ignorujete pokrok a používáte Access97?

Název článku představuje jednu z nejčastějších výhrad k naší práci. Abyste se nemuseli znovu ptát, a abych nemusel znovu sepisovat odpověď, přináším zde pěkně formulované výhrady správce IT z jednoho muzea a potom i moje vysvětlení.

Více »

Příručka Digitální dokumentace

objektů kulturní, historické a vědecké hodnoty byla představena ve středu 27.4.2005 na semináři Sbírky v počítači II. v Národním technickém muzeu v Praze.

Celý text příručky vydané tiskem (duben 2005), je k dispozici i v elektronické podobě: RTF, PDF

Uvedené materiály zdaleka nevyčerpávají náplň tématu digitální dokumentace v muzeích a galeriích. Další informace lze získat ze specializovaných oborových materiálů nebo na školeních, seminářích a dalších akcích (spolu) pořádaných CITeM.

 
seo teknikleri wordpress ücretsiz tema istanbul sexs shop hacklink e sigara sexs shop